LỜI CẢM TẠ

10/06/2018

Lễ Truy điệu và tiễn đưa đồng chí LÊ THỊ ĐỊNH (tức Phạm Thị Định), Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Đại biểu Quốc hội khóa II, nguyên Ủy viên BCH Trung ương hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cán bộ Lão thành cách mạng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng về nơi an nghỉ cuối cùng.

THÔNG BÁO HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NĂM 2017

07/06/2018

Căn cứ Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cán bộ công chức, ngày 07 tháng 6 năm 2018, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã ký Quyết định số 808/QĐ-VPQH về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NĂM 2017

30/05/2018

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức, Hội đồng thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017 thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017 của các thí sinh có Đơn đề nghị phúc khảo (có danh sách kèm theo).

TRIỂN LÃM CHUYÊN ĐỀ "70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC"

28/05/2018

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Triển lãm chuyên đề “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)”.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRIỂN LÃM CHUYÊN ĐỀ "70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC"

28/05/2018

Từ ngày 21/5/2018 đến kết thúc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại hành lang tầng 3, Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Triển lãm chuyên đề “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)”.

Các tin đã đưa: