Khai mạc Hội thi lái xe giỏi và an toàn Văn phòng Quốc hội năm 2017

24/02/2017

Chiều 24/2, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Công đoàn cơ quan đã khai mạc “Hội thi lái xe giỏi và an toàn” nhằm hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Văn phòng Quốc hội (02/03/1946- 02/03/2017). Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội thi.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội làm việc với Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử

23/02/2017

Chiều 23/2, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội có buổi làm việc với Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy chủ trì buổi làm việc.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội làm việc với Vụ Tài chính- Ngân sách

22/02/2017

Chiều 22/2, tại Nhà Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã có buổi làm việc với Vụ Tài chính- Ngân sách. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội làm việc với Vụ Pháp luật

17/02/2017

Sáng 17/2, tại Nhà Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã có buổi làm việc với Vụ Pháp luật. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì buổi làm việc.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Thường trực Ủy ban Kinh tế làm việc với Vụ Kinh tế

17/02/2017

Chiều 17/2, tại Nhà Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và thường trực Ủy ban Kinh tế đã có buổi làm việc với Vụ Kinh tế. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh chủ trì buổi làm việc.

Các tin đã đưa: