Thông báo lịch hướng dẫn ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành của một số vụ, đơn vị Văn phòng Quốc hội (bổ sung)

17/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 2538/KH-VPQH ngày 21 tháng 8 năm 2017 về thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017, Hội đồng Thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội tiếp tục thông báo lịch hướng dẫn ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành của một số vụ, đơn vị, cụ thể như sau:

Văn phòng Quốc hội tổ chức gặp mặt, trao quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Nguyễn Duy Hoàng, Hàm Vụ trưởng Văn phòng Đảng - Đoàn thể

16/01/2018

Thực hiện Hướng dẫn số 3461/HD-VPQH, ngày 7/12/2017 của Văn phòng Quốc hội (VPQH) về việc tổ chức gặp mặt công chức, viên chức, người lao động trước khi nghỉ hưu; được sự đồng ý của lãnh đạo VPQH và Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH, Văn phòng Đảng - Đoàn thể cơ quan VPQH đã tổ chức gặp mặt, trao quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Nguyễn Duy Hoàng, Hàm Vụ trưởng Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Thông báo lịch hướng dẫn ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành của một số vụ, đơn vị Văn phòng Quốc hội

11/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 2538/KH- VPQH ngày 21 tháng 8 năm 2017 về thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017, Hội đồng Thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội thông báo lịch hướng dẫn ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành của một số vụ, cục, đơn vị, cụ thể như sau:

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

05/01/2018

Chiều 5/1, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự Hội nghị.

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thời gian, địa điểm ôn thi kỳ thi tuyển công chức VPQH năm 2017

05/01/2018

Thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; căn cứ Quyết định số 994/QĐ-VPQH ngày 9 tháng 6 năm 2017 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ban hành Đề án thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017 và Kế hoạch số 2538/KH-VPQH ngày 21 tháng 8 năm 2017 về thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017; sau khi xem xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017, Văn phòng Quốc hội thông báo danh sách đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm ôn thi tuyển công chức năm 2017, cụ thể như sau:

Các tin đã đưa: