TIỀN GIANG HỢP NHẤT VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, VĂN PHÒNG HĐND VÀ VĂN PHÒNG UBND TỈNH

18/12/2018

Dự kiến, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chính thức đi vào hoạt động ngày 01/01/2019.

QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CÔNG DÂN

14/12/2018

Thực hiện quy định tại khoản 3, Điều 3 Quy chế cung cấp thông tin cho công dân (ban hành kèm theo Quyết định số 1518/QĐ-VPQH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội).

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG KHỐI THI ĐUA IV CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NĂM 2018

14/12/2018

Chiều 14/12, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Khối thi đua IV – cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ KẾT NGHĨA CHI BỘ VỤ DÂN TỘC VỚI ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

10/12/2018

Chiều ngày 08/12, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Lễ kết nghĩa Chi bộ Vụ Dân tộc (thuộc Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội) với Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và phát biểu chỉ đạo.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG DỰ LỄ KẾT NGHĨA CHI BỘ VỤ DÂN TỘC VỚI ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

08/12/2018

Chiều ngày 08/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dự Lễ kết nghĩa Chi bộ Vụ Dân tộc (thuộc Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội) với Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Các tin đã đưa: