THẢO LUẬN TỔ 06 VỀ DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI) VÀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

12/11/2018

Sáng ngày 12/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, sau khi làm việc tại hội trường, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

THẢO LUẬN TẠI TỔ 06: QUY ĐỊNH RÕ THỜI HẠN GIẢI NGÂN

12/11/2018

Sáng ngày 12/11, tại Tòa nhà Quốc hội, sau khi làm việc tại hội trường, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, có ý kiến đại biểu đề nghị cần quy định rõ thời hạn giải ngân tại dự thảo Luật.

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỔ 05 THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

12/11/2018

Tiếp tục Chương trình làm việc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, sáng 12/11, các đại biểu tại Tổ 05 thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Tổ số 05 gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Sơn La, Tây Ninh, thành phố Đà Nẵng và Binh Bình

THẢO LUẬN TỔ 9 VỀ DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỬA ĐỔI

12/11/2018

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng 12/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi. Tổ 09 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Lai Châu và Đồng Lai. Thảo luận, các đại biểu cho rằng sửa đổi Luật Quản lý thuế ở thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết để hoàn thiện thể chế quản lý thuế…Tuy nhiên, nhiều đại biểu đề nghị phải rà soát thêm một số quy định để thống nhất với các luật hiện hành...

THẢO LUẬN TỔ 03 VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

12/11/2018

Sáng ngày 12/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, sau khi làm việc tại hội trường, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

THẢO LUẬN TỔ 03 VỀ DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI): LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THUẾ, THANH TRA VÀ KIỂM TOÁN

12/11/2018

Sáng ngày 12/11, thảo luận tại Tổ 03 gồm các đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Kon Tum, Trà Vinh và Tp.Cần Thơ về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), các đại biểu lo ngại về sự chồng chéo khi phát sinh và xử lý trường hợp có sự khác biệt của cơ quản lý thuế qua kết quả kiểm tra, kết luận thanh tra với kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước và kết luận của cơ quan Thanh tra. Vì vậy cần phân tích làm rõ vai trò của các cơ quan là kiểm toán nhà nước và cơ quan thuế.

THẢO LUẬN TỔ 03 VỀ DỰ ÁN LUẬT KIẾN TRÚC: TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG CẦN THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIẾN TRÚC

12/11/2018

Thảo luận tại tổ 03 gồm CÁC Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Kon Tum, TP.Cần Thơ và Trà Vinh về dự án Luật Kiến trúc, đa số ý kiến phát biểu đồng ý với sự cần thiết quy định về Hội đồng Kiến trúc Quốc gia vì đây là một trong những công cụ cần thiết cho quản lý, phát triển kiến trúc nhằm phát huy khả năng chuyên môn của các chuyên gia đối với hoạt động có tính đặc thù và có tác động xã hội rất lớn. Một số đại biểu cho rằng, không chỉ cấp quốc gia mà ở các địa phương cũng cần thành lập Hội đồng Kiến trúc....

THẢO LUẬN TỔ 01: LÀM RÕ THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN PHÊ DUYỆT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

12/11/2018

"Phân cấp mạnh hơn cho các đơn vị; quy định rõ tiêu chí phân loại dự án đầu tư công và làm rõ thẩm quyền của cơ quan phê duyệt các dự án đầu tư công..." là ý kiến của đa số đại biểu tại buổi thảo luận tổ 01 - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội - về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công diễn ra sáng 12/11.

THẢO LUẬN TỔ 03 VỀ DỰ ÁN LUẬT KIẾN TRÚC: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ

12/11/2018

Thảo luận tại tổ 03 gồm đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Kon Tum, Trà Vinh và Tp. Cần Thơ về dự án Luật Kiến trúc, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần thiết quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với kiến trúc sư.

THẢO LUẬN TỔ 01: BÌNH ĐẲNG GIỮA CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGƯỜI NỘP THUẾ

12/11/2018

Ngày 12/11, cho ý kiến về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (tổ 01) cho rằng các quy định trong luật cần bình đẳng giữa cơ quan quản lý thuế và đối tượng nộp thuế.

Các tin đã đưa: