Đại biểu Lê Thị Thu Hồng – tỉnh Bắc Giang: Đề nghị nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử vào giải pháp nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

(12/06/2017)

Ngày 09/6, Quốc hội dành một ngày làm việc thảo luận tại Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tê – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Phát biểu tại Hội trường, đại biểu Lê Thị Thu Hồng – tỉnh Bắc Giang cho rằng, việc xây dựng Chính phủ điện tử trong thời điểm hiện nay là nút thắt có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả quản lý, điều hành của cấp chính quyền các cấp, do đó tác động đến kết quả tăng trưởng kinh tế, thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội ở tầm vĩ mô.

 

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về "Báo cáo giám sát phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh"

(18/08/2017)

Ngày 18/8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh” đã tổ chức phiên họp cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám. Trưởng Đoàn giám sát – Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh Võ Trọng Việt chủ trì phiên họp.

 

Tổng kết dự án tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội Việt Nam Giai đoạn I (2014- 2017)

(18/09/2017)

Sáng 18/9, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Cơ quan Phát triển Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức lễ tổng kết dự án “Tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội Việt Nam Giai đoạn I (2014-2017)”. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Cố vấn Vụ trưởng Vụ Phát triển Công nghiệp và Chính sách công JICA Kawanishi Hiroyuki đồng chủ trì lễ tổng kết.