ĐOÀN CÔNG TÁC ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI PHÚ THỌ

(28/08/2018)

Thực hiện Chương trình giám sát Việc ban hành và thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp, khu chế xuất và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường ca, ngày 27/8, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Văn Minh - làm trưởng đoàn đã có buổi làm tại Khu công nghiệp Thụy Vân và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.