Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: e601929f-91e6-50ef-86e9-4cab80e95d07.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH CHAU CHẮC CHẤT VẤN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU GẠO

25/11/2020

Nhằm đẩy mạnh xây dựng thương hiệu gạo, tăng lợi nhuận cho người trồng lúa, đại biểu Chau Chắc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc xây dựng thương hiệu gạo của Việt Nam.

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH TỰ ỨNG CỬ

23/11/2020

Quyền bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là một rong những quyền cơ bản của công dân, được quy định trong các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 và Hiến pháp 2013. Theo đó, Hiến pháp quy định công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

ĐBQH TÔ VĂN TÁM: THÊM MỘT KỲ HỌP THÀNH CÔNG HƠN NỮA

19/11/2020

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV vừa kết thúc sau hai đợt việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm. Trao đổi bền lề nghị trường, đánh giá bước đầu kết quả của Kỳ họp, đại biểu Tô Văn Tám – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, khẳng định đây là một kỳ họp thành công, thể hiện ở nhiều nội dung quan trọng được đưa ra Quốc hội xem xét, thảo luận.

ĐBQH NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG CHẤT VẤN BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN TIN NHẮN RÁC

12/11/2020

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã có câu hỏi chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về giải pháp xử lý triệt để tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác; tình trạng đăng tải video clip, tin bài phản cảm với nội dung đồi trụy, thiếu văn hóa.

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI: HIẾN KẾ NHỮNG GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG VÀO DỰ THẢO VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

10/11/2020

Để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công như mọng đợi và đề ra được những chiến lược quan trọng cho sự phát triển của đất nước, nhiều đại biểu Quốc hội đã có đóng góp vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội cũng như hiến kế nhiều giải pháp đột phá.

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM VỀ QUỐC HỘI

10/11/2020

Việc giáo dục cho thế hệ trẻ những kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước nói chung và về Quốc hội nói riêng có vai trò rất quan trọng, giúp cho học sinh tìm hiểu về Quốc hội, những giá trị dân chủ mà Quốc hội đang đại diện,... hoạt động này đã và đã diễn ra sôi nổi, bước đầu đạt những kết quả đáng ghi nhận.

ĐBQH ĐẶNG XUÂN PHƯƠNG: PHIÊN CHẤT VẤN DIỄN RA CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VỚI TINH THẦN THẲNG THẮN, TRÁCH NHIỆM CAO

10/11/2020

Quốc hội đã dành 2,5 ngày làm việc (từ ngày 06 - 10/11) để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Mục đích chính của phiên chất vấn và trả lời chất vấn là đánh giá lại một cách toàn diện kết quả triển khai các yêu cầu của Quốc hội được nêu trong các Nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: TRIỆU TRÁI TIM HƯỚNG VỀ KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG

09/11/2020

Thời gian qua, khi “khúc ruột miền Trung” đang bị ảnh hưởng nặng nề do tình trạng bão chồng bão, lũ chồng lũ, người dân sống trong muôn vàn khó khăn, thì hàng triệu triệu trái tim đang cùng một nhịp đập hướng về miền Trung thân yêu với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” với nghĩa đồng bào thiêng liêng.

ĐBQH VƯƠNG NGỌC HÀ: SỚM TRIỂN KHAI XÂY DỰNG QUY HOẠCH VÙNG GẮN VỚI QUY HOẠCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG

08/11/2020

Cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, đại biểu Vương Ngọc Hà, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đề nghị Chính phủ cần sớm triển khai xây dựng quy hoạch vùng, gắn với quy hoạch các tỉnh, trong đó, cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của vùng làm cơ sở hoạch định chính sách đầu tư trọng tâm, trọng điểm.

ĐBQH BÙI THỊ QUỲNH THƠ: CẦN PHẢI CÓ KẾ HOẠCH, QUY HOẠCH, CƠ CẤU LẠI NGÀNH, LĨNH VỰC, VÙNG KINH TẾ

08/11/2020

Tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, phát biểu tại phiên thảo luận về tình hinh kinh tế - xã hội, đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cho rằng cần phải có kế hoạch, quy hoạch, cơ cấu lại ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế một cách hệ thống theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra.

Các tin đã đưa: