ĐBQH HỒ THỊ MINH - QUẢNG TRỊ: CHỈ NÊN QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH ĐỘ GIẢNG VIÊN TẠI LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

15/06/2018

Chiều 12/6, thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh - Quảng Trị cho rằng chỉ nên quy định về trình độ giảng viên về một luật là Luật Giáo dục đại học.

ĐBQH HUỲNH THÀNH ĐẠT – TP.HCM: GIAO CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUYỀN CHỦ ĐỘNG TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆM VÀ ĐÃI NGỘ GIẢNG VIÊN

15/06/2018

Chiều 12/6, thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, đại biểu Quốc hội Huỳnh Thành Đạt - TP Hồ Chí Minh giao cho các cơ sở giáo dục đại học quyền chủ động trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm và đãi ngộ giảng viên.

ĐBQH ĐINH THỊ PHƯƠNG LAN – QUẢNG NGÃI: CẦN NGHIÊN CỨU BỔ SUNG CÁC NGUYÊN TẮC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

15/06/2018

Chiều 12/6, thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, đại biểu Quốc hội Đinh Thị Phương Lan - Quảng Ngãi đề nghị cần nghiên cứu bổ sung các nguyên tắc đối với giáo dục thường xuyên như khung chương trình, chuẩn chất lượng đầu ra, hệ thống phân bằng, các nguyên tắc, phương thức liên thông…

ĐBQH HOÀNG THỊ THU TRANG – NGHỆ AN: XÂY DỰNG CÔNG AN XÃ THÀNH LỰC LƯỢNG CHÍNH QUY LÀ HẾT SỨC CẦN THIẾT

15/06/2018

Sáng 14/6, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thu Trang - Nghệ An cho rằng việc xây dựng công an xã thành lực lượng chính quy là hết sức cần thiết.

ĐBQH NGÀN PHƯƠNG LOAN – LẠNG SƠN: ĐỀ NGHỊ NGHIÊN CỨU NHẰM BẢO ĐẢM TÍNH ĐỒNG BỘ GIỮA LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI) VỚI CÁC LUẬT CÓ LIÊN QUAN

15/06/2018

Sáng 14/6, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Ngàn Phương Loan - Lạng Sơn đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu rà soát nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa quy định của luật này với các luật khác có liên quan nhất là quy định về thẩm quyền của chính quyền địa phương.

ĐBQH NGUYỄN HỮU CẦU – NGHỆ AN: CẤP BẬC HÀM THIẾU TƯỚNG ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC CÔNG AN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ LOẠI 1 LÀ PHÙ HỢP

15/06/2018

Sáng 14/6, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu - Nghệ An đồng tình với quy định phong cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng cho giám đốc công an các tỉnh, thành phố loại 1.

ĐBQH PHẠM VĂN HÒA – ĐỒNG THÁP: QUY ĐỊNH CỤ THỂ HƠN VIỆC BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH THÀNH LẬP ĐỒN, TRẠM, CÁC ĐƠN VỊ ĐỘC LẬP

15/06/2018

Sáng 14/6, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Đồng Tháp đề nghị quy định cụ thể, rõ ràng hơn việc Bộ trưởng Bộ Công an quy định thành lập đồn, trạm, các đơn vị độc lập tại những điểm, địa bàn cần thiết.

ĐBQH TRẦN HỒNG HÀ – VĨNH PHÚC: ĐỀ NGHỊ KHÔNG QUY ĐỊNH CỤC ĐẶC BIỆT THUỘC BỘ CÔNG AN

15/06/2018

Sáng 14/6, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Trần Hồng Hà - Vĩnh Phúc đề nghị không quy định Cục đặc biệt trong cơ cấu, tổ chức của Bộ Công an trong dự thảo luật.

ĐBQH CAO THỊ GIANG – QUẢNG BÌNH: NÂNG CHUẨN CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

14/06/2018

Chiều 11/6, thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, đại biểu Quốc hội Cao Thị Giang - Quảng Bình đồng tình với quy định nâng chuẩn của giáo viên tiểu học lên trình độ đại học như điều 77 dự thảo luật.

ĐBQH ĐINH THỊ BÌNH – PHÚ THỌ: MẦM NON LÀ BẬC HỌC ĐẦU TIÊN VÀ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

14/06/2018

Chiều 11/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Phát biểu tại Hội trường, đại biểu Quốc hội Đinh Thị Bình - Phú Thọ khẳng định, mầm non là bậc học đầu tiên cũng là quan trọng nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Các tin đã đưa: