Chương trình làm việc ngày 14 tháng 11 năm 2017

13/11/2017

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 4
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 14 tháng 11 năm 2017) 

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Uông Chu Lưu

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

 

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

CN Nguyễn Đức Hải

Bộ Tài chính:

BT Đinh Tiến Dũng

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

NỘI DUNG:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quốc hội thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

+ Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí  Minh.

 

Buổi chiều:  

Đoàn Chủ tịch:

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Tòng Thị Phóng

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

Nội dung 1:

 

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

CN Nguyễn Đức Hải

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

Nội dung 2:

 

Ủy ban Kinh tế:

CN Vũ Hồng Thanh

Bộ Giao thông Vận tải:

BT Nguyễn Văn Thể (và 01 đồng chí của Bộ GTVT)

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Nội dung 2:

- Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu./.

(Văn phòng Quốc hội)