Chương trình làm việc ngày 10 tháng 11 năm 2017

09/11/2017

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 4


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 10 tháng 11 năm 2017)

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

PCTQH Đỗ Bá Tỵ

Ủy ban Kinh tế:

Vũ Hồng Thanh

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

NỘI DUNG:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

- Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

 

Buổi chiều:  

Đoàn Chủ tịch:

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

PCTQH Phùng Quốc Hiển

Ủy ban Pháp luật:

Nguyễn Khắc Định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Nguyễn Chí Dũng

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Hoàng Thanh Tùng

NỘI DUNG:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

- Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

(Văn phòng Quốc hội)