Chương trình làm việc ngày 13 tháng 11 năm 2017

10/11/2017

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 4
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 13 tháng 11 năm 2017) 

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

PCTQH Đỗ Bá Tỵ

Nội dung 1:

 

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

CN Nguyễn Đức Hải

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

Nội dung 2:

 

Ủy ban Kinh tế:

CN Vũ Hồng Thanh

Bộ Giao thông Vận tải

BT Nguyễn Văn Thể (và 01 đồng chí của Bộ GTVT)

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Bộ Lĩnh

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Nội dung 2:

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:  

- Quốc hội thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

+ Dự án Luật An ninh mạng.

(Văn phòng Quốc hội)