Điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 08-11-2017 đến bế mạc kỳ họp)

08/11/2017

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 4

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC QUỐC HỘI

(Từ ngày 8-11-2017 đến bế mạc kỳ họp)

 

Thứ tư, ngày 8-11-2017

Sáng:

  • Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

- Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) .

Chiều:

- Quốc hội thảo luận ở tổ về:

+ Chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Thứ năm, ngày 9-11-2017

Sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

- Thảo luận ở hội trường về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

- Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều:

  • Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).
  • Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).
  •  Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Thứ sáu, ngày 10-11-2017      

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

  • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Đo đạc và bản đồ.
  • Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đo đạc và bản đồ.
  • Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Chiều:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

- Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

Thứ bảy, ngày 11-11-2017

Các cơ quan của Quốc hội làm việc theo chương trình riêng.

Chủ nhật, ngày 12-11-2017

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 13-11-2017

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Thảo luận ở hội trường về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

+ Dự án Luật An ninh mạng.

 

Thứ ba, ngày 14-11-2017 

Sáng:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

+ Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí  Minh.

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.

- Thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ tư, ngày 15-11-2017

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Thứ năm, ngày 16-11-2017 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

- Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thứ sáu, ngày 17-11-2017 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thứ bảy, ngày 18-11-2017(Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chủ nhật, ngày 19-11-2017

Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 20-11-2017

Sáng:

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ quan trình báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đo đạc và bản đồ (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Đo đạc và bản đồ (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 21-11-2017

Sáng:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Chiều:

* Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30:

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

- Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

* Từ 15 giờ 50 đến 17 giờ 00:

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

- Biểu quyết thông qua Luật Thủy sản (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (nếu không đề cập trong Nghị quyết khác của Quốc hội).

Thứ tư, ngày 22-11-2017

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

Thứ năm, ngày 23-11-2017

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh mạng.

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật An ninh mạng.

Chiều:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

- Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Thứ sáu, ngày 24-11-2017

Sáng:

- Biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch.

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Chiều:

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

* Quốc hội họp phiên bế mạc (Phát thanh, truyền hình trực tiếp):

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

Thứ bảy, ngày 25-11-2017

Dự phòng.

 

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.

Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

(Văn phòng Quốc hội)