HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

01/10/2021 19:16

Chiều 01/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

01/10/2021 17:18

Chiều 01/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp thứ nhất của Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP CÙNG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ CỦA QUỐC HỘI

29/09/2021 12:41

Sáng ngày 29/9, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội ở 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Lập pháp và các cơ quan báo chí của Quốc hội.

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP CÙNG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ CỦA QUỐC HỘI

29/09/2021 19:45

Sáng ngày 29/9, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội ở 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Lập pháp và các cơ quan báo chí của Quốc hội.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

22/06/2021 20:46

Sáng 22/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác nghiên cứu lập pháp phải phục vụ kiến tạo phát triển, đồng thời khắc phục các bất cập, khuyết điểm của hệ thống pháp luật hiện hành.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 1227 VÀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021

27/04/2021 16:18

Sáng 27/4, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 1227 và Công tác Nghiên cứu khoa học năm 2021. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Ts. Lê Hải Đường chủ trì Hội nghị.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022

22/03/2021 18:29

Chiều 22/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2022. Ts. Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì hội nghị

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: NỖ LỰC ĐÓNG GÓP VÀO THÀNH TỰU CHUNG CỦA QUỐC HỘI

10/02/2021 14:37

Viện nghiên cứu lập pháp là cơ quan thuộc UBTVQH có chức năng tham mưu chính sách, tư vấn, hỗ trợ, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH và ĐBQH. Năm 2020, Viện đã đạt được nhiều dấu ấn, đổi mới trong hoạt động, chuyên môn; góp phần quan trọng vào thành tựu chung của Quốc hội.

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2021

22/01/2021 15:19

Sáng ngày 22/01, Viện Nghiên cứu Lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học năm 2021.

NĂM 2020: NHIỀU KHỞI SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

06/01/2021 15:06

Viện Nghiên cứu lập pháp là cơ quan thuộc UBTVQH, có chức năng tham mưu chính sách, tư vấn, hỗ trợ, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH và đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Trong năm 2020, nhiều kết quả tích cực trong hoạt động của Viện đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao.

Các tin đã đưa: