VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2023

24/03/2022 10:49

Căn cứ Kết luận số 04/KL-HĐKH của Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18/3/2022, Viện Nghiên cứu lập pháp đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-VNCLP ngày 18/3/2022 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2023. Viện Nghiên cứu lập pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét cử cán bộ có nhu cầu, năng lực chuẩn bị hồ sơ đăng ký để tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học.

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP CÔNG BỐ DANH MỤC HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2022

18/02/2022 16:55

Căn cứ quy định của Luật khoa học và công nghệ cùng quy định tại khoản 2 Điều 16 Quy chế ban hành kèm theo Nghị quyết số 1227/NQ-UBTVQH14 ngày 23/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp trân trọng thông báo về việc Viện đã tổ chức ký kết các Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2022.

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2022

18/02/2022 17:24

Chiều 18/02, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học năm 2022. Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển chủ trì hội nghị.

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: NGHỊ QUYẾT 05/2021/UBTVQH15 – ĐÁNH THỨC ĐAM MÊ

31/01/2022 15:18

“Việc UBTVQH ban hành Nghị quyết số 05/2021/UBTVQH15 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức là bước ngoặt quan trọng, tác động tích cực đến nhiều mặt, làm “hồi sinh” nhiều vấn đề chưa được khai mở…” là chia sẻ của TS.Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ DỰ LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP VÀ HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

20/01/2022 12:12

Sáng 20/01, tại Nhà Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP.

01/01/2022 12:34

Cuối giờ sáng ngày 31/12, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các chức danh thuộc Viện. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp TS. Lê Hải Đường chủ trì buổi Lễ.

HÌNH ẢNH LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

12/12/2021 14:24

Chiều 10/12, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các chức danh thuộc Viện. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp TS. Lê Hải Đường chủ trì buổi Lễ.

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

10/12/2021 16:07

Chiều 10/12, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các chức danh thuộc Viện. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp TS. Lê Hải Đường chủ trì buổi Lễ.

GS.TS VƯƠNG ĐÌNH HUỆ - CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, DỰ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA UBTVQH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

01/10/2021 18:35

Chiều 01/10, tại Nhà Quốc hội, GS.TS Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố Nghị quyết số 05/2021/UBTVQH15 ngày 29/9/2021của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu lập pháp.

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

01/10/2021 19:16

Chiều 01/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Các tin đã đưa: