TẬP TRUNG NGUỒN LỰC TỔ CHỨC HỘI THẢO, NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH QUỐC HỘI

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC TỔ CHỨC HỘI THẢO, NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH QUỐC HỘI

30/01/2023 10:41

Theo TS.Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Viện tập trung triển khai trong năm 2023 là tập trung nguồn lực, để tổ chức các hội thảo/tọa đàm, nghiên cứu chuyên đề phục vụ các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp của Quốc hội và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, thông qua

GS.TS VƯƠNG ĐÌNH HUỆ - CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP PHÁT HUY HƠN NỮA HIỆU QUẢ VỊ THẾ CƠ QUAN THAM MƯU CHÍNH SÁCH

GS.TS VƯƠNG ĐÌNH HUỆ - CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP PHÁT HUY HƠN NỮA HIỆU QUẢ VỊ THẾ CƠ QUAN THAM MƯU CHÍNH SÁCH

27/01/2023 17:03

Chiều 27/01 (mùng 6 Tết), tại trụ sở cơ quan Văn phòng Quốc hội, GS.TS Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu lập pháp nhân dịp đầu xuân Quý Mão năm 2023.

06 DẤU ẤN NỔI BẬT TRONG HOẠT ĐỘNG VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP 2022

06 DẤU ẤN NỔI BẬT TRONG HOẠT ĐỘNG VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP 2022

30/12/2022 11:28

Năm 2022 là năm đầu tiên Viện Nghiên cứu lập pháp thực hiện Nghị quyết 05/2021/UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Với 06 dấu ấn nổi bật trong kết quả hoạt động năm 2022, Viện Nghiên cứu lập pháp đã nỗ lực đóng góp vào thành công chung trong hoạt động của Quốc hội.

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022: ĐÓNG GÓP THIẾT THỰC VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022: ĐÓNG GÓP THIẾT THỰC VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

30/12/2022 11:15

Sáng ngày 30/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. TS. Nguyễn Văn Hiển – Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp và Chủ tịch Công đoàn Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Thúy Hà đồng chủ trì Hội nghị.

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP:  ĐỔI MỚI MẠNH MẼ VỀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG - ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGÀY CÀNG CAO CỦA QUỐC HỘI

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: ĐỔI MỚI MẠNH MẼ VỀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG - ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGÀY CÀNG CAO CỦA QUỐC HỘI

29/12/2022 15:30

Năm 2022, Viện Nghiên cứu lập pháp đã hoàn thành tốt, đúng tiến độ kế hoạch công tác được đặt ra, góp phần vào thành công chung trong hoạt động của Quốc hội. Chia sẻ về những kết quả nổi bật trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, TS. Nguyễn Văn Hiển – Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp nhấn mạnh, chỉ có đổi mới mạnh mẽ về phương thức hoạt động mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Quốc hội.

THU HÚT HƠN 300 CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH QUỐC HỘI THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG HIẾN ĐỊNH

THU HÚT HƠN 300 CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH QUỐC HỘI THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG HIẾN ĐỊNH

29/12/2022 09:01

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, GS.TS Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội đặc biệt quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học, huy động trí tuệ của các nhà khoa học trong và ngoài Quốc hội tham gia vào các hoạt động của Quốc hội. Với vị trí là cơ quan thuộc UBTVQH có chức năng nghiên cứu khoa học lập pháp, tổ chức thông tin khoa học lập pháp, trong năm 2022, Viện Nghiên cứu lập pháp đã thu hút hơn 300 chuyên gia, nhà khoa học ở các ngành, lĩnh vực và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia.

MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2021/UBTVQH15: VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP - KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG VÀ NHỮNG ĐỘT PHÁ TRONG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2021/UBTVQH15: VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP - KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG VÀ NHỮNG ĐỘT PHÁ TRONG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

26/12/2022 08:20

Nghị quyết số 05/2021/UBTVQH15 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu lập pháp được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 29/9/2021. Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết đã trở thành khuôn khổ pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để Viện Nghiên cứu lập pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 4 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 4 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

23/12/2022 10:08

Sáng 23/12, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên họp thứ 4. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng khoa học Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp.

GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

14/12/2022 13:32

Sáng ngày 14/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển chủ trì Hội thảo.

HUY ĐỘNG TRÍ TUỆ TẬP THỂ, ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

HUY ĐỘNG TRÍ TUỆ TẬP THỂ, ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

01/08/2022 08:11

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trọng tâm Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV là công tác lập pháp với nhiều dự án luật khó, chuyên môn sâu, lĩnh vực tác động rộng lớn,… Trong đó, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án Luật “rất khó, rất phức tạp”… đòi hỏi công tác nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu góp ý vào dự án luật phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo khách quan, đủ luận cứ khoa học, căn cứ thực tiễn,…

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: