VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ DỰ KIẾN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

19/07/2023

Sáng 19/7, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và dự kiến công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. TS. Nguyễn Văn Hiển – Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì Hội nghị.

ĐỔI MỚI TƯ DUY LẬP PHÁP TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chủ trì Hội nghị còn có: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Lê Hải Đường; Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Lê Thị Thu Hương. Tham dự hội nghị có tập thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Viện Nghiên cứu lập pháp.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cho biết, năm 2023 là 1 năm Quốc hội thực hiện khối lượng công việc rất lớn, toàn diện trên nhiều lĩnh vực với chất lượng, hiệu quả cao. Trong đó, Viện Nghiên cứu lập pháp đã triển khai tích cực các nhiệm vụ theo chức năng và thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất; có đóng góp nhất định trong việc hoàn thành khối lượng công việc chung của Quốc hội.

TS. Nguyễn Văn Hiển – Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì Hội nghị

Ngoài ra, các hoạt động khác như: Công tác quản lý khoa học, Hoạt động của Tạp chí Nghiên cứu lập pháp; Công tác nhân sự, hậu cần; Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế;… cũng được Viện Nghiên cứu lập pháp triển khai nghiêm túc, bài bản, đạt hiệu quả cao.

Nhấn mạnh từ nay đến cuối năm 2023, khối lượng công việc dự kiến còn nhiều hơn 6 tháng đầu năm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển đề nghị, Hội nghị cần tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm để rút ra các bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đề ra kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm sát với chức năng, nhiệm vụ cũng như bám sát vào hoạt động của Quốc  hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội,... trên tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình,..." trong thực hiện từng nhiệm vụ.

Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp Phạm Thị Tâm báo cáo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và dự kiến công tác 6 tháng cuối năm 2023

Tại Hội nghị, sau khi nghe Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp Phạm Thị Tâm báo cáo, các đại biểu sẽ tiến hành trao đổi, thảo luận về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và dự kiến công tác trong 6 tháng cuối năm 2023.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội tiếp tục cập nhật thông tin về Phiên họp…

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và dự kiến công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

TS. Nguyễn Văn Hiển – Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp Phạm Thị Tâm 

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và dự kiến công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Lê Anh - Nghĩa Đức