VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2023

23/02/2023

Sáng 23/02, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học năm 2023.

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC TỔ CHỨC HỘI THẢO, NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH QUỐC HỘI

GS.TS VƯƠNG ĐÌNH HUỆ - CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP PHÁT HUY HƠN NỮA HIỆU QUẢ VỊ THẾ CƠ QUAN THAM MƯU CHÍNH SÁCH

Hội nghị Triển khai nhiệm vụ khoa học năm 2023

Tham dự Hội nghị có: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Lê Thị Thu Hương; đại diện các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Đề tài và Thư ký khoa học; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Viện Nghiên cứu lập pháp.

Phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Văn Hiển cho biết, đây là Hội nghị có tính chất thường niên được Viện tổ chức hàng năm nhằm định hướng công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2023; hướng dẫn các Chủ nhiệm nhiệm vụ quy trình triển khai thực hiện; giải đáp những vướng mắc cũng như trao đổi, thảo luận, cùng đưa ra những phương án phối hợp tốt nhất để việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, bảo đảm chất lượng và thực hiện đúng các nội dung ký kết trong Hợp đồng.

Nhấn mạnh quy trình phê duyệt và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tiến hành rất chặt chẽ, công phu, Viện trưởng Nguyễn Văn Hiển nêu rõ, mặc dù nhiệm vụ khoa học được phê duyệt năm 2023 không nhiều nhưng nội dung các Đề tài đều rất sát với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phục vụ trực tiếp cho các hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

TS. Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp

Nhắc lại yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, Viện trưởng Nguyễn Văn Hiển đề nghị, các Chủ nhiệm Đề tài cần triển khai đúng tiến độ với chất lượng cao nhất, đáp ứng các yêu cầu đặt ra để hoạt động nghiên cứu thực sự là hoạt động sáng tạo, các sản phẩm nghiên cứu khoa học khi được nghiệm thu phải có ảnh hưởng tích cực, đóng góp trực tiếp vào các hoạt động của Quốc hội.  

“Sản phẩm, kết quả của nghiên cứu khoa học phải phúc đáp đúng yêu cầu chuyên môn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để làm sao hoạt động nghiên cứu thực sự là hoạt động đi trước, là hoạt động sáng tạo. Sản phẩm, kết quả của nghiên cứu khoa học cần phải góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các luật, nghị quyết của Quốc hội. Nội dung các kết quả nghiên cứu khoa học chú trọng vào nghiên cứu ứng dụng, kiến nghị các giải pháp có tính khả thi, được ứng dụng vào thực tiễn và trở thành tài liệu tham khảo có giá trị khoa học cho Ban Soạn thảo, Cơ quan thẩm tra các dự án luật….”, Viện trưởng Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh.

Viện trưởng Nguyễn Văn Hiển cũng cho biết, Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức ký hợp đồng thực hiện đối với 07 nhiệm vụ khoa học, bao gồm 06 Đề tài cấp cấp bộ và 01 Đề tài cấp cơ sở đã được phê duyệt.  Trong số 06 nhiệm vụ khoa học cấp bộ, có 01 nhiệm vụ khoa học cấp bộ đặc biệt là “Quốc hội Việt Nam – 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”.

Tại Hội nghị, trình bày về Quy trình triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Trưởng Ban Quản lý khoa học Đinh Thanh Hương cho biết, Viện Nghiên cứu lập pháp đã sửa đổi, bổ sung mẫu Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ theo hướng tăng cường và xác định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan chủ quản, tổ chức chủ trì, cơ quan nơi Chủ nhiệm Đề tài công tác và Chủ nhiệm Đề tài. Theo đó, cơ quan nơi Chủ nhiệm nhiệm vụ công tác cùng ký kết Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ năm 2023, cùng có trách nhiệm trong việc bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng Ban Quản lý khoa học Đinh Thanh Hương 

Ngoài ra, một số nội dung khác cũng được sửa đổi, bổ sung trong Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa cơ quan chủ quản, tổ chức chủ trì với cơ quan nơi Chủ nhiệm nhiệm vụ công tác và tăng cường hoạt động quản lý, theo dõi, đôn đốc giữa cơ quan nơi Chủ nhiệm nhiệm vụ công tác với Chủ nhiệm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Quản lý khoa học Đinh Thanh Hương cũng phổ biến yêu cầu về việc: Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được ban hành; Về tạm ứng, ký kết các hợp đồng giao khoán chuyên môn, tổ chức Hội thảo; Về kiểm tra tiến độ, đánh giá giữa kỳ và điều chỉnh trong quá trình thực hiện;…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung liên quan đến: Quy trình nghiệm thu sơ bộ; Hoàn thiện hồ sơ sau phiên họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; Quy trình nghiệm thu chính thức tại Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ; Thanh lý Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ;…

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tạ Thị Yên

Qua thảo luận, các ý kiến đánh giá cao những đổi mới của Viện Nghiên cứu lập pháp trong công tác quản lý khoa học. Tán thành với định hướng về công tác triển khai các nhiệm vụ khoa học năm 2023  cũng như những yêu cầu đặt ra trong quá trình thực hiện, các Chủ nhiệm Đề tài và Thư ký khoa học cam kết xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát lộ trình thực hiện, đảm bảo thực hiện Đề tài đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Kết luận Hội nghị, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cho biết, yêu cầu đặt ra là không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, tạo ra các sản phẩm nghiên cứu có chất lượng và tính ứng dụng, đóng góp cao trong thực tiễn; gắn với các chức năng của Quốc hội.

Trên cơ sở Quy trình triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Viện trưởng Nguyễn Văn Hiển lưu ý, các Chủ nhiệm và Thư ký Đề tài nghiên cứu thực hiện theo đúng Quy trình, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu trong quá trình triển khai các nhiệm khoa học năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ khoa học năm 2023:

Toàn cảnh Hội nghị Triển khai nhiệm vụ khoa học năm 2023

TS. Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì Hội nghị

TS. Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp nhấn mạnh, sản phẩm, kết quả của nghiên cứu khoa học phải phúc đáp đúng yêu cầu chuyên môn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để làm sao hoạt động nghiên cứu thực sự là hoạt động đi trước, là hoạt động sáng tạo...

Các Chủ nhiệm và Thư ký Đề tài Khoa học tham dự Hội nghị

Trưởng Ban Quản lý khoa học Đinh Thanh Hương trình bày Quy trình triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính thuộc Văn phòng Quốc hội và đại diện các đơn vị chức năng thuộc Viện Nghiên cứu lập pháp.

Kế toán trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Bùi Thị Phương Anh làm rõ một số nội dung cần lưu ý trong quy trình tạm ứng, thanh quyết toán Đề tài

TS. Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - Chủ nhiệm Đề tài cấp bộ phát biểu tại Hội nghị 

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tạ Thị Yên góp ý tại Hội nghị 

Phó Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp tham gia ý kiến tại Hội nghị

TS. Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp nêu một số định hướng về công tác triển khai các nhiệm vụ khoa học năm 2023

Viện trưởng Nguyễn Văn Hiển lưu ý, các Chủ nhiệm và Thư ký Đề tài nghiên cứu thực hiện theo đúng Quy trình, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu trong quá trình triển khai các nhiệm khoa học năm 2023.

Lê Anh - Nghĩa Đức

Các bài viết khác