VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022: ĐÓNG GÓP THIẾT THỰC VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

30/12/2022

Sáng ngày 30/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. TS. Nguyễn Văn Hiển – Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp và Chủ tịch Công đoàn Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Thúy Hà đồng chủ trì Hội nghị.

GS.TS VƯƠNG ĐÌNH HUỆ - CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, DỰ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA UBTVQH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: ĐỔI MỚI MẠNH MẼ VỀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG - ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGÀY CÀNG CAO CỦA QUỐC HỘI

Toàn cảnh Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; TS. Lê Hải Đường – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp; TS. Lê Thị Thu Hương – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Viện Nghiên cứu lập pháp.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Hiển cho biết, năm 2022 là năm bản lề của đất nước, mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động nhưng kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Trong thành tựu đó có sự đóng góp của Quốc hội và trong thành tựu chung của Quốc hội có sự đóng góp của Viện Nghiên cứu lập pháp.

TS. Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh, trong năm 2022, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sự phối hợp của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp đã đoàn kết, nhất trí trong hành động, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đúng tiến độ kế hoạch công tác được đặt ra...

TS. Nguyễn Văn Hiển – Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp 

Hoàn thành khối lượng lớn công việc, đúng tiến độ đề ra

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem video clip tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Viện Nghiên cứu lập pháp. Theo đó, năm 2022, là năm đầu tiên Viện Nghiên cứu lập pháp thực hiện Nghị quyết số 05/2021/UBTVQH15 ngày 29/9/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp - năm đầu tiên Viện Nghiên cứu lập pháp thực hiện rất nhiều chức năng, nhiệm vụ chuyên môn mới, cơ chế tài chính và các điều kiện bảo đảm khác được quy định rõ ràng, được tháo gỡ, cơ bản được áp dụng thực hiện có hiệu quả trên thực tế; tổ chức bộ máy bên trong được cơ cấu, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác nhân sự cơ bản được kiện toàn; chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được bảo đảm.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác theo kế hoạch năm, hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra, với nhiều dấu ấn đổi mới trên các lĩnh vực hoạt động. Cụ thể: Viện Nghiên cứu lập pháp đã thực hiện 10 nhiệm vụ phục vụ Đề án, nhiệm vụ quan trọng và nhiều báo cáo phục vụ theo yêu cầu của Lãnh đạo Quốc hội; báo cáo nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội. Hoạt động nghiên cứu khoa học lập pháp, tổ chức thông tin khoa học lập pháp phục vụ kỳ họp của Quốc hội/phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, trên tinh thần phục vụ “từ sớm, từ xa” hoạt động lập pháp của Quốc hội, theo sát các dự án luật từ khi soạn thảo cho đến khi Quốc hội thông qua. Công tác tổ chức thông tin phục vụ kỳ họp Quốc hội được cải tiến so với năm 2021;..

Cũng trong năm 2022, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức 29 hội thảo/tọa đàm đóng góp ý kiến đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết; 19 hội thảo phối hợp với Ban Chủ nhiệm đề tài triển khai theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; khoảng 200 lượt chuyên gia tham gia viết tham luận hội thảo/tọa đàm, đóng góp ý kiến phản biện đối với các nhiệm vụ nhiệm vụ khoa học; biên tập 01 kỷ yếu hội thảo; nghiên cứu, cung cấp 57 chuyên đề phục vụ các kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, công tác quản lý khoa học ngày càng được chuyên môn hóa, theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, thống nhất từ việc xây dựng kế hoạch, đề xuất nhiệm vụ khoa học, tổ chức tuyển chọn nhiệm vụ, thẩm định nội dung các nhiệm vụ khoa học bố trí kinh phí, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, đánh giá giữa kỳ và nghiệm thu kết quả nhiệm vụ. Công tác xuất bản Tạp chí Nghiên cứu lập pháp và các ấn phẩm khoa học lập pháp được thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; từng bước nâng cao chất lượng lý luận và thực tiễn.

Hội nghị xem video clip tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Viện Nghiên cứu lập pháp

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động

Năm 2023, Viện Nghiên cứu lập pháp tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ: Nghiên cứu đột xuất theo yêu cầu của Đảng đoàn Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đề nghị phối hợp của các cơ quan của Quốc hôi, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Đặc biệt tập trung xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu nhiệm vụ khoa học cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”; Tham gia Đề tài thuộc chương trình trọng điểm quốc gia “Mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong tình hình mới” do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì; Tham gia thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Trung ương 5, 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng theo sự phân công của Đảng đoàn Quốc hội;...

Tiếp tục triển khai linh hoạt các hình thức tổ chức hội thảo/tọa đàm, kết hợp cả tổ chức hội thảo truyền thống và hội thảo trực tuyến; chủ động tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm để tổ chức các hội thảo/tọa đàm, nghiên cứu chuyên đề phục vụ các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội, kỳ họp thứ 5, thứ 6 của Quốc hội và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, thông qua trong năm 2023.

Đồng thời, trong năm 2023, Viện Nghiên cứu lập pháp tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ thông tin từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Trong đó tập trung vào triển khai một số giao thức kết nối, truyền tải thông tin trên nền tảng công nghệ 4.0; tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển hướng từ tuyên truyền, cung cấp thông tin theo phương thức truyền thống sang phương thức trên không gian mạng và nền tảng số...

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đảng bộ cơ sở Viện Nghiên cứu lập pháp; Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Viện Nghiên cứu lập pháp năm 2022; Báo cáo thu – chi tài chính năm 2022 của Viện Nghiên cứu lập pháp.

 Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Trung tâm NCLP về HCNN Phan Văn Ngọc Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đảng bộ cơ sở Viện NCLP

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao kết quả công tác năm 2022 của Viện Nghiên cứu lập pháp. Đồng thời,khẳng định Nghị quyết số 05/2021/UBTVQH15 ngày 29/9/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thực sự là khuôn khổ pháp lý quan trọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và là tiền đề, động lực giúp Viện Nghiên cứu lập pháp đổi mới và đạt được những kết quả ấn tượng trong hoạt động nghiên cứu khoa học lập pháp, tổ chức thông tin khoa học lập pháp,...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương đánh giá cao những đổi mới, cải tiến trong phương thức hoạt động cũng như các kết quả nổi bật Viện Nghiên cứu lập pháp đã đạt được trong năm 2022.

Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn năm 2023, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05/2021/UBTVQH15 và tạo tiền đề phát triển trong những năm tiếp theo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã có nhiều chia sẻ với cán bộ, công chức và người lao động Viện Nghiên cứu lập pháp về những nội dung trọng tâm cần quan tâm triển khai liên quan đến công tác Đảng, công tác tổ chức cán bộ,...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng bày tỏ tin tưởng, với những đổi mới mạnh mẽ cùng với tinh thần quyết tâm, nỗ lực cao, trong năm 2023, tập thể Viện Nghiên cứu lập pháp sẽ tiếp tục triển khai các lĩnh vực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao đạt chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, xứng đáng là cơ quan nghiên cứu lập pháp hàng đầu.

Cũng tại Hội nghị, Viện Nghiên cứu lập pháp đã công bố Quyết định khen thưởng và trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương

Bế mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho biết, sau 01 buổi làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với 03 nội dung về: tổng kết công tác Đảng, hoạt động chuyên môn và công tác Công đoàn của Viện Nghiên cứu lập pháp trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển khẳng định, năm 2022, Viện Nghiên cứu lập pháp đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, với nhiều dấu ấn nổi bật, được Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao. Vui mừng trước những kết quả đã đạt được, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức của Viện đã rất nỗ lực, trách nhiệm, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt công việc chuyên môn.

Cho rằng, khối lượng công việc của năm 2023 cũng rất nặng nề, với nhiều thách thức, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển đề nghị, ngay sau Hội nghị, các đơn vị chuyên môn liên quan trực tiếp cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để góp phần chuẩn bị phục vụ Kỳ họp Bất thường lần thứ Hai (01/2023), cũng như các kỳ họp thường lệ của Quốc hội trong năm 2023. Các đơn vị gián tiếp hỗ trợ tích cực các đơn vị chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cán bộ, công chức, viên chức của Viện cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được; chủ động nghiên cứu và đề xuất những giải pháp đổi mới, cải tiến cách thức thực hiện công tác chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Viện Nghiên cứu lập pháp

TS. Nguyễn Văn Hiển – Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Viện Nghiên cứu lập pháp

 Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức  Viện Nghiên cứu lập pháp tham dự Hội nghị 

Hội nghị xem video clip tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Viện Nghiên cứu lập pháp

 Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Trung tâm NCLP về HCNN Phan Văn Ngọc Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đảng bộ cơ sở Viện NCLP

Phó Chủ tịch Công đoàn Viện NCLP Vũ Văn Huân trình bày báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Viện NCLP năm 2022

 Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức  Viện Nghiên cứu lập pháp tham dự Hội nghị 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương phát biểu tại Hội nghị 

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu pháp luật về Hành chính Nhà nước Đỗ Ngọc Tú tham gia thảo luận tại Hội nghị

Phó Trưởng Ban Quản lý khoa học Trương Quốc Hưng phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Ông Nguyễn Thạch Toàn, Văn phòng Viện nghiên cứu lập pháp góp ý tại Hội nghị 

TS. Lê Hải Đường - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp phát biểu tại Hội nghị 

Phó Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Minh Tuấn công bố Quyết định khen thưởng đối với  các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022.​

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển trao danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2022 cho Chi bộ Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Viện Nghiên cứu lập pháp 

Lê Anh - Nghĩa Đức

Các bài viết khác