VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP SƠ KẾT CÔNG TÁC VÀ XÁC ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

18/07/2022 11:03

Sáng 18/7, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. TS.Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Tham dự hội nghị có: TS.Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Viện.

Báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp Phạm Thị Tâm cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH); sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của UBTVQH, Văn phòng Quốc hội (VPQH); với tinh thần đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu của cả tập thể, về cơ bản, Viện Nghiên cứu lập pháp (NCLP) đã hoàn thành tốt, đúng tiến độ kế hoạch công tác được đặt ra. Đối với những công việc phát sinh, đột xuất được Lãnh đạo Quốc hội giao trực tiếp, cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, Viện NCLP đã triển khai nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu một cách bài bản, nghiêm túc, cung cấp thông tin có chất lượng phục vụ Lãnh đạo Quốc hội, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, các phiên họp của UBTVQH và Đại biểu Quốc hội. Công tác nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học, tài chính và các nhiệm vụ chuyên môn khác đều được đẩy mạnh, triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay vẫn còn một số quy định theo tinh thần của Nghị quyết số 05/2021/UBTVQH15 chưa được thực hiện hoặc triển khai chưa được hiệu quả. Cụ thể như, công tác tổ chức bộ máy, nhân sự của Tạp chí NLCP chưa được kiện toàn đầy đủ; hoạt động ký kết, triển khai hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu còn ít; công tác tiếp nhận, quản lý, khai thác và phổ biến kết quả NCKH lập pháp từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân ở trong nước và ở nước ngoài chưa thực hiện được nhiều; việc huy động đội ngũ chuyên gia tham gia một cách chủ động, tích cực vào các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin của Viện NCLP còn chưa đạt kết quả mong muốn;...

Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp Phạm Thị Tâm

Cho biết về dự kiến phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp nêu rõ: Viện NCLP sẽ chủ động tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức (Hội luật gia, Liên đoàn Luật sư, các cơ sở đào tạo luật, các tổ chức tư vấn pháp luật uy tín…), các chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm để thực hiện nghiên cứu chuyên đề phục vụ các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội và UBTVQH cho ý kiến và thông qua trong 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng thời, triển khai linh hoạt các hình thức tổ chức hội thảo, tọa đàm phục vụ Quốc hội, UBTVQH cho ý kiến, thông qua các dự án luật; chủ trì tổ chức các hội thảo, tọa đàm nằm trong chương trình nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học đã được phê duyệt trong năm 2022; chuyển hóa kết quả hội thảo, tọa đàm và nghiên cứu đề tài thành sản phẩm nghiên cứu, sản phẩm thông tin để phục vụ lãnh đạo Quốc hội, UBVTQH và các Cơ quan của Quốc hội.

Tham gia tích cực và có trách nhiệm trong việc xây dựng, hoàn thiện các đề án theo yêu cầu của Đảng đoàn Quốc hội. Cụ thể, Viện NCLP thực hiện các đầu việc theo sự phân công trong Đề án “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật và VPQH phục vụ Đảng đoàn Quốc hội thực hiện 04 nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao trong năm 2022; các nhiệm vụ khác do Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH giao.  

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu đột xuất theo yêu cầu của Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, UBTVQH và theo đề nghị phối hợp từ HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội, các Cơ quan thuộc UBTVQH, VPQH, ĐBQH và các cơ quan hữu quan khác;…

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05/2021/UBTVQH15 và thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của 6 tháng cuối năm 2022, tạo tiền đề phát triển trong những năm tiếp theo, Viện NCLP kiến nghị với Lãnh đạo Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH; Kiến nghị với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH;...một số vấn đề liên quan đến: Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo; Nâng cao vị thế của Viện NCLP trong mối quan hệ với HĐDT, các Uỷ ban của Quốc hội, các Ban thuộc UBTVQH; Công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ;…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào những nội dung trọng tâm của Báo cáo. Theo đó, đa số ý kiến bày tỏ nhất trí cao với nội dung cơ bản đã được nêu tại Dự thảo báo cáo. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần phân tích rõ hơn những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Từ đó, làm cơ sở để xác định cụ thể giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được đề ra trong 6 tháng cuối năm.

TS.Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp

Phát biểu tại hội nghị, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cho biết, trên cơ sở quy định của Nghị quyết số 05/2021/UBTVQH15, Nghị quyết số 17/2021/QH15 của Quốc hội, dưới sự chỉ đạo sát sao của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (phụ trách Viện NCLP), sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của UBTVQH và VPQH, Viện NCLP đã chủ động đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả hoạt động, đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần nhận diện và khắc phục.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp nhấn mạnh, để đạt được kết quả cao trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, tạo tiền đề phát triển trong những năm tiếp theo, đề nghị tập thể công chức, viên chức, người lao động Viện NCLP tiếp tục nỗ lực, phấn đấu; phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, tìm ra cách làm mới, sáng tạo trong triển khai, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được  giao.

Để hoàn thiện Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp yêu cầu, Văn phòng Viện chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Viện khẩn trương rà soát, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đảm bảo Báo cáo được xây dựng  phản ánh khách quan, đầy đủ mọi hoạt động cũng như xác định rõ, cụ thể các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Công chức, viên chức, người lao động thuộc Viện Nghiên cứu lập pháp tham dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

TS. Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì Hội nghị

Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp Phạm Thị Tâm trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

TS.Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho ý kiến vào nhiều nội dung trọng tâm tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH; sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của UBTVQH, Văn phòng Quốc hội; với tinh thần đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu của cả tập thể, về cơ bản, Viện NCLP đã hoàn thành tốt, đúng tiến độ kế hoạch công tác được đặt ra. 

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 cũng đã nghe Báo cáo công khai tài chính 06 tháng đầu năm 2022

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cho biết, trên cơ sở quy định của Nghị quyết số 05/2021/UBTVQH15, Nghị quyết số 17/2021/QH15 của Quốc hội, dưới sự chỉ đạo sát sao của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (phụ trách Viện NCLP), sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của UBTVQH và VPQH, Viện NCLP đã chủ động đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả hoạt động, đạt được những kết quả tích cực. 

Trong 6 tháng cuối năm 2022, dự kiến Viện Nghiên cứu lập pháp sẽ chủ động tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức (Hội luật gia, Liên đoàn Luật sư, các cơ sở đào tạo luật, các tổ chức tư vấn pháp luật uy tín…), các chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm để thực hiện nghiên cứu chuyên đề phục vụ các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội và UBTVQH cho ý kiến và thông qua trong 6 tháng cuối năm 2022./.

Lê Anh - Nghĩa Đức