VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2023 (ĐỢT 2)

18/05/2022

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý khoa học thuộc Viện Nghiên cứu lập pháp, thông báo về việc mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài năm 2023 (đợt 2) đối với nhiệm vụ khoa học cấp bộ: “Định hướng chính sách và giải pháp hoàn thiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031”.

 

Viện Nghiên cứu lập pháp giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ Nghị quyết số 1227/NQ-UBTVQH14 ngày 23/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện Nghiên cứu lập pháp, Ban Quản lý khoa học thông báo về việc mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài năm 2023 (đợt 2) đối với nhiệm vụ khoa học cấp bộ: “Định hướng chính sách và giải pháp hoàn thiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031”.

Thời gian: 8h30, ngày 19 tháng 5 năm 2022 (thứ năm).

Địa điểm: Phòng 4.14, 35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Ghi chú: Trong trường hợp cần trao đổi thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, Ban Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp, điện thoại: 080.45534).

(Đính kèm file Thông báo số: 109/TB-BQLKH )

Lê Anh