HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 1227 VÀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021

27/04/2021

Sáng 27/4, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 1227 và Công tác Nghiên cứu khoa học năm 2021. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Ts. Lê Hải Đường chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có đại diện các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội; các Vụ, đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu lập pháp; Các chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học, Thư ký khoa học, Thư ký hành chính (kế toán) các nhiệm vụ khoa học năm 2021.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Ts. Lê Hải Đường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1227/NQ-UBTVQH14 ngày 23 tháng 02 năm 2021 về Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Quy chế này quy định việc quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tại cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Nhấn mạnh Nghị quyết có nhiều quy định mới với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý khoa học và công nghệ trong các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong thực hiện các chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Phó Viện trưởng đề nghị các Ban Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc tinh thần đổi mới tại Nghị quyết. Đồng thời, Phó Viện trưởng cũng nêu rõ một số định hướng lớn về công tác triển khai các nhiệm vụ khoa học hiện nay.

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Ts. Lê Hải Đường phát biểu khai mạc Hội nghị

Cho ý kiến tại Hội nghị, Ts. Bùi Hải Thiêm, Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ, Ban Quản lý khoa học đi sâu phân tích và làm rõ một số điểm mới của Nghị quyết 1227/NQ-UBTVQH14. Ts. Bùi Hải Thiêm cho biết: Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội được ban hành kèm theo Nghị quyết số 1227 gồm 9 chương, 45 điều với nhiều quy định mới. Trong đó, một số điểm mới cần lưu ý như quy định về: Yêu cầu đối với sản phẩm của hoạt động khoa học và công nghệ; Tiêu chuẩn, điều kiện đối với cá nhân làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp cơ sở; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động khoa học và công nghệ; Thực hiện hợp đồng; Xử lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp cơ sở không hoàn thành;… 

Ts. Bùi Hải Thiêm, Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ, Ban Quản lý khoa học phát biểu tại Hội nghị

Đối với nội dung kiểm tra và yêu cầu liên quan về sản phẩm, đánh giá, nghiệm thu, thanh lý đề tài, Ths. Nguyễn Thị Cẩm Hạnh, Phó Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ, Ban Quản lý khoa học nêu rõ: Sau khi Viện Nghiên cứu lập pháp ký kết Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (cấp bộ và cấp cơ sở), Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học chủ động triển khai công việc theo đúng nội dung và tiến độ đã được ghi trong Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có bất cứ nội dung nào thay đổi so với Hợp dồng đã ký kết, Chủ nhiệm nhiệm vụ phải có văn bản báo cáo tổ chức chủ trì và giải trình cụ thể các yêu cầu điều chỉnh, và chỉ được thực hiện nội dung điều chỉnh sau khi có ý kiến đồng ý bẳng văn bản của Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp. Ths. Nguyễn Thị Cẩm Hạnh cũng lưu ý, chậm nhất là 02 tháng trước khi kết thúc thời hạn thực hiện đề tài được ghi trong hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn hợp đồng (nếu có), Ban Chủ nhiệm đề tài gửi 01 bộ Hồ sơ (Bản cứng và file mềm) cho Ban Quản lý khoa học (Phòng Quản lý nghiệp vụ) để kiểm tra về quy cách, mẫu mã sản phẩm. Ngoài ra, Ths. Nguyễn Thị Cẩm Hạnh cũng cung cấp một số thông tin cụ thể hết sức hữu ích, thiết thực cần thực hiện liên quan đến quá trình đánh giá, nghiệm thu và thanh lý đề tài. 

Thảo luận tại Hội nghị, đa số ý kiến đại biểu đều đồng tình và đánh giá cao tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của Hội nghị đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Viện Nghiên cứu lập pháp trong đổi mới công tác quản lý khoa học thời gian qua. Một số ý kiến đề nghị, Viện Nghiên cứu lập pháp tiếp tục có hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn về nội dung liên quan đến quy trình tạm ứng, thanh quyết toán và cung cấp các biểu mẫu trong quá trình thực hiện, nghiệm thu đề tài khoa học.

Kết luận Hội nghị, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Ts. Lê Hải Đường đề nghị sau Hội nghị, các Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học, Thư ký khoa học, Thư ký hành chính (kế toán) các nhiệm vụ khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực hiện đầy đủ những yêu cầu mới được nêu ra tại Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý khoa học của Viện Nghiên cứu khoa học sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại Hội nghị để tiếp tục hoàn thiện và có hướng dẫn cụ thể đảm bảo công tác nghiên cứu khoa học được triển khai hiệu quả, minh bạch trong thời gian tới./.

Lê Anh - Minh Thành