PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH THĂM VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP VÀ BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH THĂM VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP VÀ BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

15/02/2024 17:30

Chiều 15/02, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã tới thăm, gặp mặt cán bộ, viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu lập pháp và Báo Đại biểu Nhân dân.

DẤU ẤN 15 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: KHẲNG ĐỊNH VỊ TRÍ CƠ QUAN NGHIÊN CỨU HÀNG ĐẦU VỀ KHOA HỌC LẬP PHÁP

DẤU ẤN 15 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: KHẲNG ĐỊNH VỊ TRÍ CƠ QUAN NGHIÊN CỨU HÀNG ĐẦU VỀ KHOA HỌC LẬP PHÁP

06/02/2024 14:42

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Viện Nghiên cứu lập pháp (NCLP) từng bước phát huy được vai trò là cơ quan nghiên cứu về khoa học lập pháp và thông tin khoa học lập pháp; chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu không ngừng được nâng lên. Kết quả nghiên cứu của Viện đã đóng góp tích cực vào công tác phục vụ lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Quốc hội.

GIA HẠN ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2025

GIA HẠN ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2025

09/01/2024 10:00

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển vừa có văn bản gửi Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc gia hạn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: NGHIÊN CỨU, TỔ CHỨC THÔNG TIN KHOA HỌC LẬP PHÁP CẦN LẤY HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI LÀM TRUNG TÂM

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: NGHIÊN CỨU, TỔ CHỨC THÔNG TIN KHOA HỌC LẬP PHÁP CẦN LẤY HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI LÀM TRUNG TÂM

05/01/2024 17:29

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Viện nghiên cứu lập pháp diễn ra vào chiều 5/1, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức thông tin khoa học lập pháp của Viện Nghiên cứu lập pháp phải lấy hoạt động của Quốc hội làm trung tâm.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀO CHẠ-LƠN DIA-PAO-HƠ THĂM, LÀM VIỆC VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀO CHẠ-LƠN DIA-PAO-HƠ THĂM, LÀM VIỆC VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

03/01/2024 16:15

Chiều 03/01/2024, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chạ-lơn Dia-pao-hơ và Đoàn công tác đã tới thăm, làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: TIẾP TỤC NÂNG CAO HƠN NỮA CÔNG TÁC THAM MƯU, NGHIÊN CỨU, CUNG CẤP THÔNG TIN KHOA HỌC LẬP PHÁP

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: TIẾP TỤC NÂNG CAO HƠN NỮA CÔNG TÁC THAM MƯU, NGHIÊN CỨU, CUNG CẤP THÔNG TIN KHOA HỌC LẬP PHÁP

30/12/2023 22:17

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, năm 2024 Viện Nghiên cứu lập pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH, cơ quan hữu quan và chuyên gia uy tín để triển khai các hoạt động nghiên cứu dưới nhiều hình thức phong phú,…

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRONG NĂM 2024

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRONG NĂM 2024

30/12/2023 07:55

Tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2023, năm 2024 Hội đồng khoa học của UBTVQH, tiếp tục triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định cụ thể trong Nghị quyết số 1227 của UBTVQH. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn và tham mưu giúp UBTVQH trong việc chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ; nghiên cứu “từ sớm từ xa” các dự án luật khó, phức tạp;…

DẤU ẤN VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP NĂM 2023: ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN TRÊN CÁC MẶT CÔNG TÁC, TĂNG HÀM LƯỢNG KHOA HỌC TRONG CÁC QUYẾT SÁCH CỦA QUỐC HỘI

DẤU ẤN VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP NĂM 2023: ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN TRÊN CÁC MẶT CÔNG TÁC, TĂNG HÀM LƯỢNG KHOA HỌC TRONG CÁC QUYẾT SÁCH CỦA QUỐC HỘI

29/12/2023 07:20

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, năm 2023, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục có bước tiến mạnh mẽ, toàn diện trên các mặt công tác. Qua đó, góp phần tăng hàm lượng khoa học trong các quyết sách của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: NHIỀU ĐỔI MỚI, CẢI TIẾN TRONG CÔNG TÁC THAM MƯU, GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA UBTVQH

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: NHIỀU ĐỔI MỚI, CẢI TIẾN TRONG CÔNG TÁC THAM MƯU, GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA UBTVQH

27/12/2023 09:37

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học (HĐKH) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp đã có nhiều tham mưu trong tổ chức và hoạt động, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, có cải tiến, đổi mới trong tổ chức và phương thức hoạt động, luôn bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của HĐKH và các hoạt động của Quốc hội, UBTVQH để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2025

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2025

12/12/2023 19:42

Để xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2025 trong các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH và Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp trân trọng đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH và Văn phòng Quốc hội trên cơ sở nhu cầu nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2025.

Các tin đã đưa: