HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 1227 VÀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021

27/04/2021

Sáng 27/4, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 1227 và Công tác Nghiên cứu khoa học năm 2021. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Ts. Lê Hải Đường chủ trì Hội nghị.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022

22/03/2021

Chiều 22/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2022. Ts. Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì hội nghị

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: NỖ LỰC ĐÓNG GÓP VÀO THÀNH TỰU CHUNG CỦA QUỐC HỘI

10/02/2021

Viện nghiên cứu lập pháp là cơ quan thuộc UBTVQH có chức năng tham mưu chính sách, tư vấn, hỗ trợ, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH và ĐBQH. Năm 2020, Viện đã đạt được nhiều dấu ấn, đổi mới trong hoạt động, chuyên môn; góp phần quan trọng vào thành tựu chung của Quốc hội.

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2021

22/01/2021

Sáng ngày 22/01, Viện Nghiên cứu Lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học năm 2021.

NĂM 2020: NHIỀU KHỞI SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

06/01/2021

Viện Nghiên cứu lập pháp là cơ quan thuộc UBTVQH, có chức năng tham mưu chính sách, tư vấn, hỗ trợ, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH và đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Trong năm 2020, nhiều kết quả tích cực trong hoạt động của Viện đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao.

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

30/12/2020

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hộ nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

30/12/2020

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hộ nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU GỬI THƯ CHÚC MỪNG TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

18/12/2020

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gửi thư chúc mừng Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THỨ 2 BAN SOẠN THẢO SÁCH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

30/10/2020

Chiều 29/10, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã tiến hành Phiên họp thứ 2 tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc biên soạn sách về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp.

PHIÊN HỌP THỨ 2 BAN SOẠN THẢO SÁCH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

29/10/2020

Chiều 29/10, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã tiến hành Phiên họp thứ 2 tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc biên soạn sách về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp.

Các tin đã đưa: