HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

11/08/2023

Sáng 11/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản”. TS. Nguyễn Văn Hiển – Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì Hội thảo.

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự hội thảo có: đại diện các bộ, ngành có liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế Asean, Viện Nghiên cứu Thị trường giá cả, Trung tâm Đấu giá Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Tư pháp,…

Phát biểu khai mạc hội thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cho biết, Luật Đấu giá tài sản được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017. Sau gần 06 năm triển khai thực hiện, Luật Đấu giá tài sản đã đạt nhiều kết quả cụ thể, đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý về trình tự, thủ tục đấu giá chung; … Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Luật Đấu giá tài sản đã phát sinh một số vấn đề hạn chế, bất cập, cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và phù hợp với một số luật có liên quan mới được sửa đổi, ban hành.

 TS. Nguyễn Văn Hiển – Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh, theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (vào tháng 10/2023). Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, bên cạnh cơ quan thẩm tra là Ủy ban Kinh tế, Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức hội thảo tham vấn chuyên gia là kênh thông tin khoa học độc lập giúp Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội trong quá trình ý kiến; xem xét, thông qua dự luật.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; về đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; về trình tự, thủ tục đấu giá; về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động đấu giá;… Đồng thời, cho ý kiến về sự tương thích giữa quy định của dự thảo Luật với thực tiễn và các quy định liên quan trong luật chuyên ngành khác.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Toàn cảnh Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản”.

 TS. Nguyễn Văn Hiển – Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì Hội thảo

Các chuyên gia tham dự Hội thảo

Đại diện Bộ Tư pháp báo cáo một số nội dung cơ bản của dự án Luật

Các chuyên gia tham dự Hội thảo

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội tiếp tục thông tin về nội dung Hội thảo…

Lê Anh - Minh Hùng