HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

28/06/2023

Sáng 28/6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo “Pháp luật về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”. TS.Lê Hải Đường – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì hội thảo.

ĐỔI MỚI TƯ DUY LẬP PHÁP TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Toàn cảnh hội thảo

Tham dự hội thảo có: TS. Nguyễn Quân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện các cơ quan có liên quan cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn đến từ Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia, Đại học Luật Hà Nội, Viện kinh tế và Quản lý, Hiệp hội Blockchain Việt Nam;…

Ở Việt Nam, Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo ngày càng phổ biến hơn với nhiều hình thức đa đạng, và đang nhận được nhiều kỳ vọng. Chính vì vậy, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra yêu cầu “xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý, thử nghiệm cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy…. khởi nghiệp sáng tạo” nhằm “phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm”. Do đó, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo cũng như chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đã được quan tâm ngày càng sâu rộng đặc biệt là trong việc tạo dựng hành lang pháp lý hỗ trợ.

 TS. Lê Hải Đường – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp 

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Lê Hải Đường – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho biết đây là hội thảo nằm trong kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu đề tài cấp bộ “Hoàn thiện pháp luật đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo” do TS. Phan Văn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu pháp luật về Hành chính – Nhà nước làm Chủ nhiệm.

Nhấn mạnh đây là đề tài mang tính ứng dụng cao, TS. Lê Hải Đường đề nghị, các đại biểu phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tham gia ý kiến sâu sắc, toàn diện, khách quan vào những nội dung trọng tâm liên quan đến thực trạng pháp luật về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cũng như những giải pháp hoàn thiện.

Các chuyên gia tham dự Hội thảo

Các chuyên gia tham dự Hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia sẽ nghe các tham luận và cho ý kiến về: Thực trạng khung khổ pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay; Quy định pháp luật về hỗ trợ thủ tục thành lập, gia nhập thị trường của Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Pháp luật về quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; Pháp luật về hỗ trợ tiếp cận tín dụng đối với doanh nghiệp; Quy định tiêu chí doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;…

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội tiếp tục cập nhật nội dung Hội thảo…

Lê Anh - Trọng Quỳnh