MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁP LUẬT CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

27/12/2020

Triển khai kế hoạch hoạt động của Đề tài cấp bộ năm 2020 do TS.Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, làm chủ nhiệm, Viện Nghên cứu lập pháp và Ban Chủ nhiệm đề tài đã tổ chức Hội thảo khoa học "Pháp luật công nghiệp môi trường ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp" vào sáng 27/12 tại Hà Nội.

TS.Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp và TS.Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện các Bộ, ngành và đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực môi trường. Tại hội thảo các đại biểu đã tập trung vào phân tích nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ngành công nghiệp môi trường; cơ hội và thách thức của ngành công nghiệp môi trường ở Việt Nam; xu hướng phát triển công nghiệp môi trường tại các quốc gia EU, Bắc Mỹ; …Từ đó, nhiều ý kiến đại biểu đưa ra kiến nghị để hoàn thiện chính sách, pháp luật và giải pháp để ngnafh công nghiệp môi trường ở Việt Nam phát triển, đáp ứng được nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở Việt Nam và tiến tới mởi rộng thị trường ra các quốc gia trên thế giới. 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Hội thảo khoa học:

Toàn cảnh Hội thảo khoa học "Pháp luật công nghiệp môi trường ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp"

TS. Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp đồng chủ trì Hội thảo

 TS. Phùng Đức Tiến,Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Chủ nhiệm đề tài phát biểu  khai mạc Hội thảo. TS.Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: công nghiệp môi trường ở Việt Nam là ngành công nghiệp non trẻ, mặc dù đây không phải là ngành công nghiệp mới xuất hiện và tiềm năng thị trường công nghiệp môi trường của Việt Nam còn rất lớn. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng một trong các nguyên nhân quan trọng là công tác phân công, phân cấp thẩm quyền trong quản lý công nghiệp môi trường còn phân tán, chồng chéo và chưa hợp lý. Vẫn thiếu các cơ chế chính sách hiệu quả thúc đẩy chủ trương xã hội hóa và phát triển ngành công nghiệp môi trường.

TS. Nguyễn Thị Đông, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phân tích thực trạng và xu hướng phát triển công nghiệp môi trường tại các quốc gia EU và Bắc Mỹ. TS. Nguyễn Thị Đông, nhấn mạnh 04 xu hướng lớn hiện nay, gồm: tái chế chất thải trong công nghiệp xử lý chất thải rắn; các công nghệ màng lọc, màng xử lý nước; xu hướng ứng dụng sâu công nghệ thông tin và tự động hóa trong vận hành và quản lý các hệ thống xử lý chất thải; xu hướng cá thể hóa công nghệ để thích ứng với nhu cầu cụ thể của khách hàng

TS. Phạm Thị Tố Oanh, Liên minh các HTX Việt Nam phân tích cơ hội và thách thức đối với ngành công nghiệp môi trường tại Việt Nam. TS.Phạm Thị Tố Oanh cho rằng, sự phát triển của nghành công nghiệp này mới chỉ đang ở những bước đầu tiên. Vì vậy, cần sớm có các định hướng phát triển chi tiết cho các lĩnh vực được xác định, trên cơ sở đó, xây dựng và sớm hoàn thiện khung chính sách pháp luật nhằm hỗ trợ và giám sát, chấn chỉnh hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp môi trường theo hướng chính quy hóa, phát triển quy mô, tăng cường hợp tác, đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các doanh nghiệp và đơn vị nghiên cứu khoa học, phục vụ ngành công nghiệp môi trường hoạt động hiệu quả. 

PGS. TS Nguyễn Thế Chinh, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách TN&MT - Bộ TN&MT, cho rằng cần có sự nhận diện nắm bắt được xu hướng toàn cầu, thực tiễn Việt Nam để nắm bắt cơ hội, thấy được những thách thức, đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm phát triển công nghiệp môi trường ở Việt Nam phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong xu thế chung toàn cầu và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. Mặt khác chúng ta cần chủ động phát triển các sản phẩm công nghiệp môi trường không lạc hậu so với những sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng đến xuất khẩu sản phẩm công nghiệp môi trường có tính cạnh tranh.

Đại diện Sở Nông nghiệp một số tỉnh, thành phố tham dự Hội thảo

Một số chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực môi trường tham dự Hội thảo 

Lê Anh