PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG KIỂM TOÁN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH CÔNG, TÀI SẢN CÔNG

29/01/2021

Sáng 28/01, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp hoạt động giám sát của Quốc hội đối với quản lý, sử dụng tài sản và ngân sách nhà nước”.

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

30/12/2020

''Cần có sự nhận diện nắm bắt được xu hướng toàn cầu, thực tiễn Việt Nam để nắm bắt cơ hội, thấy được những thách thức, đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm phát triển công nghiệp môi trường ở Việt Nam...'' là quan điểm của PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách TN&MT, Bộ TN&MT, tại Hội thảo ''Pháp luật công nghiệp môi trường ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp'' do Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức tại Hà Nội.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁP LUẬT CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

27/12/2020

Triển khai kế hoạch hoạt động của Đề tài cấp bộ năm 2020 do TS.Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, làm chủ nhiệm, Viện Nghên cứu lập pháp và Ban Chủ nhiệm đề tài đã tổ chức Hội thảo khoa học "Pháp luật công nghiệp môi trường ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp" vào sáng 27/12 tại Hà Nội.

HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁP LUẬT CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

27/12/2020

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học “Pháp luật công nghiệp môi trường ở Việt Nam thực trạng và giải pháp”. TS.Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp và TS.Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, đồng chủ trì hội thảo.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TRONG XÂY DỰNG LUẬT

12/11/2020

Đánh giá tác động của chính sách được hiểu là phân tích những ảnh hưởng của chính sách đối với đời sống KT-XH, cụ thể hơn là đối với các đối tượng chịu sự tác động của chính sách. Chia sẻ tại Hội thảo "Bàn về quy trình chính sách và vai trò, năng lực hoạch định chính sách của đại biểu Quốc hội ở Việt Nam", ThS. Lê Tuấn Phong, Văn phòng Bộ Tư pháp, đã đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng luật thời gian tới.

HỘI THẢO VỀ QUY TRÌNH CHÍNH SÁCH VÀ VAI TRÒ, NĂNG LỰC HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

11/11/2020

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội thảo “Bàn về quy trình chính sách và vai trò, năng lực hoạch định chính sách của Đại biểu Quốc hội Việt Nam”. TS. Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực chính sách công.

TỌA ĐÀM GÓP Ý HOÀN THIỆN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT Ở VIỆT NAM 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

13/10/2020

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Quỹ Rosa Luxemburg Cộng hòa liên bang Đức, tổ chức tọa đàm “Góp ý hoàn thiện báo cáo chuyên đề một số vấn đề nổi bật ở Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và khuyến nghị chính sách”.

HỌP BAN SOẠN THẢO XUẤT BẢN SÁCH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

08/09/2020

Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-BCĐ ngày 17/8/2020 của Ban Chỉ đạo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, chiều 08/9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức họp Ban soạn thảo để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc biên soạn, xuất bản sách về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV. Ts.Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, chủ trì cuộc họp.

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP CÁC CƠ QUAN THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

16/07/2020

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) là cơ quan Thường trực của Quốc hội. Để tham mưu cho UBTVQH trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ngoài bộ máy tham mưu, giúp việc chung là Văn phòng Quốc hội thì UBTVQH đã thành lập Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện và Viện Nghiên cứu lập pháp.

CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN TẠI NGHỊ VIỆN MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

16/07/2020

Công tác dân nguyện là vấn đề quan trọng đối với thiết chế Nghị viện. Vì vậy, không chỉ Quốc hội Việt Nam mà Nghị viện các nước đều có cơ quan đảm trách công tác này. Chia sẻ tại Hội thảo “Một số vấn đề về mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, TS. Hoàng Minh Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thông tin, cho biết trên thế giới có nhiều mô hình khác nhau để thực hiện công tác dân nguyện.

Các tin đã đưa: