HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

(28/05/2022 11:34)

Sáng 28/5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo khoa học “Pháp luật về quản lý địa giới hành chính – thực trạng và giải pháp hoàn thiện”. TS.Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp; Ths.Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ĐBQH tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì hội thảo.

 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA DƯ LUẬN XÃ HỘI PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

(18/12/2012 15:11)

Dư luận xã hội (DLXH) là một hiện tượng xã hội đặc biệt, phản ánh nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các cá nhân, nhóm xã hội đối với các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Việc tìm hiểu mô hình tổ chức điều tra DLXH để qua đó hiểu biết chính xác nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các nhóm xã hội về các sự kiện đang diễn ra trong đời sống xã hội