HỘI THẢO "ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG"

(22/04/2024 13:11)

Sáng 22/4, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Ban Công tác đại biểu và Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp tổ chức Hội thảo "Đánh giá thực trạng xây dựng quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương". Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Lê Hải Đường đồng chủ trì Hội thảo.

 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA DƯ LUẬN XÃ HỘI PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

(18/12/2012 15:11)

Dư luận xã hội (DLXH) là một hiện tượng xã hội đặc biệt, phản ánh nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các cá nhân, nhóm xã hội đối với các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Việc tìm hiểu mô hình tổ chức điều tra DLXH để qua đó hiểu biết chính xác nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các nhóm xã hội về các sự kiện đang diễn ra trong đời sống xã hội

 

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP QUÝ I/2024 BAN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐẶC BIỆT “QUỐC HỘI VIỆT NAM – 80 NĂM XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN”

(10/04/2024 10:12)

Sáng 10/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm đề tài, Ban Chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam – 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” tiến hành Phiên họp Quý I/2024 đánh giá tiến độ thực hiện và dự kiến công việc tiếp tục triển khai trong năm 2024.