Kiến nghị ban hành luật cấm ăn thịt, bắt trộm chó , mèo

26/03/2022 Hỏi bởi: Trịnh Thị Liên

Kính thưa Quốc hội, tôi muốn kiến nghị cấm ăn thịt chó, mèo, Đồng thời xử phạt hình sự các đối tượng trộm cắp chó, mèo, Vì còn ăn thịt, người dân chúng tôi vẫn còn bị mất trộm. Chúng lộng hàng cả ban ngày. Xét cho cùng chó, mèo cũng là tài sản của chúng tôi. Việc làm đó chẳng khác nào là cướp giật ? Thứ hai ăn thịt chúng thật trái đạo đức, bạn bè nước ngoài sẽ có cái nhìn không tốt vào đất nước chúng ta. Thức ăn chúng ta đâu phải thú cưng, chúng ta ăn gia cầm, gia súc mà. Thật sự quá tàn nhẫn, chúng tôi xin Quốc Hội mau ra luật này.

Kiến nghị ban hành luật cấm ăn thịt chó, mèo

25/03/2022 Trương Bửu Linh--buulinh0106@gmail.com

Kính thưa Quốc hội, tôi muốn kiến nghị cấm ăn thịt chó, mèo, Đồng thời xử phạt hình sự các đối tượng trộm cắp chó, mèo, Vì còn ăn thịt, người dân chúng tôi vẫn còn bị mất trộm. Chúng lộng hàng cả ban ngày. Xét cho cùng chó, mèo cũng là tài sản của chúng tôi. Việc làm đó chẳng khác nào là cướp giật ? Thứ hai ăn thịt chúng thật trái đạo đức, bạn bè nước ngoài sẽ có cái nhìn không tốt vào đất nước chúng ta. Thức ăn chúng ta đâu phải thú cưng, chúng ta ăn gia cầm, gia súc mà. Thật sự quá tàn nhẫn, chúng tôi xin Quốc Hội mau ra luật này.

Kiến nghị ban hành cấm ăn thịt chó, mèo

25/03/2022 Trương Bửu Linh--buulinh0106@gmail.com

Kính thưa Quốc hội, tôi muốn kiến nghị cấm ăn thịt chó, mèo, Đồng thời xử phạt hình sự các đối tượng trộm cắp chó, mèo, Vì còn ăn thịt, người dân chúng tôi vẫn còn bị mất trộm. Chúng lộng hàng cả ban ngày. Xét cho cùng chó, mèo cũng là tài sản của chúng tôi. Việc làm đó chẳng khác nào là cướp giật ? Thứ hai ăn thịt chúng thật trái đạo đức, bạn bè nước ngoài sẽ có cái nhìn không tốt vào đất nước chúng ta. Thức ăn chúng ta đâu phải thú cưng, chúng ta ăn gia cầm, gia súc mà. Thật sự quá tàn nhẫn, chúng tôi xin Quốc Hội mau ra luật này.

Kiến nghị ban hành luật cấm giết thịt chó mèo

25/03/2022 Trương Bửu Linh--buulinh0106@gmail.com

Kính thưa Quốc hội, tôi muốn kiến nghị cấm ăn thịt chó, mèo. Đồng thời xử phạt hình sự cho các đối tượng trộm cắp chó, mèo Vì còn ăn thịt chúng, người dân vẫn còn mất trộm. Chúng lộng hành cả ban ngày, kéo dây, thả bã. Xét cho cùng chó mèo cũng là tài sản của người dân chúng tôi, việc làm đó chẳng khác nào cướp. Thứ hai ăn thịt vật nuôi như chó mèo thật sự trái đạo đức, bạn bè nước ngoài họ có cái nhìn không tốt với đất nước chúng ta. Vì thức ăn chúng ta không phải gia cầm, gia súc sao ?? Sao lại ăn thịt vật nuôi, điều đó thật sự quá tàn nhẫn.

Đăng ký thường trú theo luật cư trú 2020

14/03/2022 Đinh Trung Hiếu--trunghieu.dnh@gmail.com

Kính gửi Quốc Hội, Bố mẹ tôi có sở hữu đất và nhà gắn với đất tại Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội. Tôi đang có hộ khẩu tại đây, đã sinh sống tại đây từ 1990. Sau khi kết hôn từ 2016, vợ chồng tôi vào sinh sống tại TP Hồ Chí Minh; vợ tôi vẫn thường trú tại nhà bố mẹ đẻ tại Hoài Đức, Hà Nội. Tới 01/2021 vợ chồng tôi có sinh em bé và muốn nhập về thường trú tại Quốc Tử Giám nhưng bị công an phường từ chối với lý do căn nhà đăng ký thường trú đang được cho thuê và vợ chồng tôi và con không sống ở đó lâu dài. Vậy tôi muốn QH giải đáp: Việc từ chối cho vợ con tôi nhập về địa chỉ thường trú của tôi khi gia đình tôi vẫn sở hữu hợp pháp nhà và đất và về lâu dài vẫn quay trở lại sinh sống nhưng không ở thường xuyên là đúng hay sai theo Luật cư trú 2020 và các văn bản dưới luật liên quan? Nếu đúng, điều đó có đồng nghĩa với việc tôi và bố mẹ tôi mất đăng ký thường trú tại Phường Quốc Tử Giám do không còn sinh sống ở đó hay không? Kính mong QH phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thường trú theo luật cư trú 2020

14/03/2022 Đinh Trung Hiếu--trunghieu.dnh@gmail.com

Kính gửi Quốc Hội, Bố mẹ tôi có sở hữu đất và nhà gắn với đất tại Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội. Tôi đang có hộ khẩu tại đây, đã sinh sống tại đây từ 1990. Sau khi kết hôn từ 2016, vợ chồng tôi vào sinh sống tại TP Hồ Chí Minh; vợ tôi vẫn thường trú tại nhà bố mẹ đẻ tại Hoài Đức, Hà Nội. Tới 01/2021 vợ chồng tôi có sinh em bé và muốn nhập về thường trú tại Quốc Tử Giám nhưng bị công an phường từ chối với lý do căn nhà đăng ký thường trú đang được cho thuê và vợ chồng tôi và con không sống ở đó lâu dài. Vậy tôi muốn QH giải đáp: Việc từ chối cho vợ con tôi nhập về địa chỉ thường trú của tôi khi gia đình tôi vẫn sở hữu hợp pháp nhà và đất và về lâu dài vẫn quay trở lại sinh sống nhưng không ở thường xuyên là đúng hay sai theo Luật cư trú 2020 và các văn bản dưới luật liên quan? Nếu đúng, điều đó có đồng nghĩa với việc tôi và bố mẹ tôi mất đăng ký thường trú tại Phường Quốc Tử Giám do không còn sinh sống ở đó hay không? Kính mong QH phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thường trú theo luật cư trú 2020

14/03/2022 Đinh Trung Hiếu--trunghieu.dnh@gmail.com

Kính gửi Quốc Hội, Bố mẹ tôi có sở hữu đất và nhà gắn với đất tại Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội. Tôi đang có hộ khẩu tại đây, đã sinh sống tại đây từ 1990. Sau khi kết hôn từ 2016, vợ chồng tôi vào sinh sống tại TP Hồ Chí Minh; vợ tôi vẫn thường trú tại nhà bố mẹ đẻ tại Hoài Đức, Hà Nội. Tới 01/2021 vợ chồng tôi có sinh em bé và muốn nhập về thường trú tại Quốc Tử Giám nhưng bị công an phường từ chối với lý do căn nhà đăng ký thường trú đang được cho thuê và vợ chồng tôi và con không sống ở đó. Vậy tôi muốn QH giải đáp: Việc từ chối cho vợ con tôi nhập về địa chỉ thường trú của tôi khi gia đình tôi vẫn sở hữu hợp pháp nhà và đất và về lâu dài vẫn quay trở lại sinh sống nhưng không ở thường xuyên là đúng hay sai theo Luật cư trú 2020 và các văn bản dưới luật liên quan? Nếu đúng, điều đó có đồng nghĩa với việc tôi và bố mẹ tôi mất đăng ký thường trú tại Phường Quốc Tử Giám do không còn sinh sống ở đó hay không? Kính mong QH phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thường trú theo luật cư trú 2020

14/03/2022 Đinh Trung Hiếu--trunghieu.dnh@gmail.com

Kính gửi Quốc Hội, Bố mẹ tôi có sở hữu đất và nhà gắn với đất tại Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội. Tôi đang có hộ khẩu tại đây, đã sinh sống tại đây từ 1990. Sau khi kết hôn từ 2016, vợ chồng tôi vào sinh sống tại TP Hồ Chí Minh; vợ tôi vẫn thường trú tại nhà bố mẹ đẻ tại Hoài Đức, Hà Nội. Tới 01/2021 vợ chồng tôi có sinh em bé và muốn nhập về thường trú tại Quốc Tử Giám nhưng bị công an phường từ chối với lý do căn nhà đăng ký thường trú đang được cho thuê và vợ chồng tôi và con không sống ở đó. Vậy tôi muốn QH giải đáp: Việc từ chối cho vợ con tôi nhập về địa chỉ thường trú của tôi khi gia đình tôi vẫn sở hữu hợp pháp nhà và đất và về lâu dài vẫn quay trở lại sinh sống nhưng không ở thường xuyên là đúng hay sai theo Luật cư trú 2020 và các văn bản dưới luật liên quan? Nếu đúng, điều đó có đồng nghĩa với việc tôi và bố mẹ tôi mất đăng ký thường trú tại Phường Quốc Tử Giám do không còn sinh sống ở đó hay không? Kính mong QH phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký thường trú theo luật cư trú 2020

14/03/2022 Đinh Trung Hiếu--trunghieu.dnh@gmail.com

Kính gửi Quốc Hội, Bố mẹ tôi có sở hữu đất và nhà gắn với đất tại Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội. Tôi đang có hộ khẩu tại đây, đã sinh sống tại đây từ 1990. Sau khi kết hôn từ 2016, vợ chồng tôi vào sinh sống tại TP Hồ Chí Minh; vợ tôi vẫn thường trú tại nhà bố mẹ đẻ tại Hoài Đức, Hà Nội. Tới 01/2021 vợ chồng tôi có sinh em bé và muốn nhập về thường trú tại Quốc Tử Giám nhưng bị công an phường từ chối với lý do căn nhà đăng ký thường trú đang được cho thuê và vợ chồng tôi và con không sống ở đó. Vậy tôi muốn QH giải đáp: Việc từ chối cho vợ con tôi nhập về địa chỉ thường trú của tôi khi gia đình tôi vẫn sở hữu hợp pháp nhà và đất và về lâu dài vẫn quay trở lại sinh sống nhưng không ở thường xuyên là đúng hay sai theo Luật cư trú 2020 và các văn bản dưới luật liên quan? Nếu đúng, điều đó có đồng nghĩa với việc tôi và bố mẹ tôi mất đăng ký thường trú tại Phường Quốc Tử Giám do không còn sinh sống ở đó hay không? Kính mong QH phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Luật cấm giết mổ ăn thịt chó mèo

12/01/2022 Long Nguyen--kl0591@yahoo.com

Đến khi nào Việt Nam mới ban hành luật cấm giết mổ ăn thịt chó mèo? Đến khi nào mới chịu chấm dứt những vụ trộm chó bắt mèo, ngừơi dân thì bị bọn trộm hành hung thậm chí bỏ mạng gia đình tang thương để bảo vệ vật nuôi của mình? Đến khi nào Việt Nam thôi man rợ và độc ác? Chỉ cần một điều luật đơn giản như vậy thôi bao nhiêu mạng đc cứu và giảm được bao nhiêu hậu quả đau lòng, và đất nước con người mới văn minh. Chỉ cần một điều luật hết sức thiết thực và ý nghĩa như vậy tại sao không có?