Luật cấm giết mổ ăn thịt chó mèo

12/01/2022 Hỏi bởi: Long Nguyen

Đến khi nào Việt Nam mới ban hành luật cấm giết mổ ăn thịt chó mèo? Đến khi nào mới chịu chấm dứt những vụ trộm chó bắt mèo, ngừơi dân thì bị bọn trộm hành hung thậm chí bỏ mạng gia đình tang thương để bảo vệ vật nuôi của mình? Đến khi nào Việt Nam thôi man rợ và độc ác? Chỉ cần một điều luật đơn giản như vậy thôi bao nhiêu mạng đc cứu và giảm được bao nhiêu hậu quả đau lòng, và đất nước con người mới văn minh. Chỉ cần một điều luật hết sức thiết thực và ý nghĩa như vậy tại sao không có?

Luật cấm giết mổ ăn thịt chó mèo

12/01/2022 Long Nguyen--kl0591@yahoo.com

Đến khi nào Việt Nam mới ban hành luật cấm giết mổ ăn thịt chó mèo? Đến khi nào mới chịu chấm dứt những vụ trộm chó bắt mèo, ngừơi dân thì bị bọn trộm hành hung thậm chí bỏ mạng gia đình tang thương để bảo vệ vật nuôi của mình? Đến khi nào Việt Nam thôi man rợ và độc ác? Chỉ cần một điều luật đơn giản như vậy thôi bao nhiêu mạng đc cứu và giảm được bao nhiêu hậu quả đau lòng, và đất nước con người mới văn minh. Chỉ cần một điều luật hết sức thiết thực và ý nghĩa như vậy tại sao không có?

Luật cấm giết mổ ăn thịt chó mèo

12/01/2022 Long Nguyen--kl0591@yahoo.com

Đến khi nào Việt Nam mới ban hành luật cấm giết mổ ăn thịt chó mèo? Đến khi nào mới chịu chấm dứt những vụ trộm chó bắt mèo, ngừơi dân thì bị bọn trộm hành hung thậm chí bỏ mạng gia đình tang thương để bảo vệ vật nuôi của mình? Đến khi nào Việt Nam thôi man rợ và độc ác? Chỉ cần một điều luật đơn giản như vậy thôi bao nhiêu mạng đc cứu và giảm được bao nhiêu hậu quả đau lòng, và đất nước con người mới văn minh. Chỉ cần một điều luật hết sức thiết thực và ý nghĩa như vậy tại sao không có?

Game bài qua mạng núp bóng đầu tư tài chính

02/11/2021 Cử tri TP HCM--nhthang1983@gmail.com

Cho tôi xin hỏi. Hiện nay trên mạng nở rộ Game bài qua mạng, núp bóng đầu tư tài chính thịnh vượng 4.0. Lãi suất 1 đến 3%/ngày. Kêu gọi mọi người nộp tiền, như hình thức đa cấp. Đã được đài truyền hình VTV, VTC đưa tin. Đến này Bộ Công an đã điều tra để xử lý chưa ạ?

Game bài qua mạng núp bóng đầu tư tài chính

02/11/2021 Cử tri TP HCM--nhthang1983@gmail.com

Cho tôi xin hỏi. Hiện nay trên mạng nở rộ Game bài qua mạng, núp bóng đầu tư tài chính thịnh vượng 4.0. Lãi suất 1 đến 3%/ngày. Kêu gọi mọi người nộp tiền, như hình thức đa cấp. Đã được đài truyền hình VTV, VTC đưa tin. Đến này Bộ Công an đã điều tra để xử lý chưa ạ?