Viện Nghiên cứu lập pháp
  • Viện trưởng
    • Ông Nguyễn Văn Hiển Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
  • Phó Viện trưởng