• NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  Tại hội thảo "Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân lý luận và thực tiễn" do Ban Công tác đại biểu phối hợp cùng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức vào sáng 21/9, các chuyên gia nhận định, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đ...

 • HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  Sáng 21/9, tại Nhà Quốc hội, Ban Công tác đại biểu phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo “Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân lý luận và thực tiễn”. Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh chủ trì hội thảo.

 • THỂ CHẾ HÓA CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG, AN NINH VỮNG MẠNH

  Chiều 19/9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội – 35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viện nghiên cứu Lập pháp phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp”, phục vụ Ủy ban Thường Vụ Quốc hội trong quá trình chỉ đạo cho ý kiến dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp tại Phiên họp thứ 26 (tháng 9/202...

 • HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ THÚC ĐẨY BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH PHÁT TRIỂN

  “Trong bối cảnh đang sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, cần rà soát, nghiên cứu bổ sung quy định, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, góp phần tháo gỡ các vướng mắc hiện nay,...” là một trong những nội dung được nhiều chuyên gia kiến nghị tại Hội thảo "Bất động sản du lịch – Lý luận và thực tiễn" do Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban chủ nhiệm đề tài tổ chức vừa qua.

 • TẠO CƠ CHẾ VƯỢT TRỘI, ĐỘT PHÁ, KHAI THÁC HIỆU QUẢ CÁC TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH CỦA THỦ ĐÔ

  Tại Hội thảo Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) do Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp cùng Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức vào chiều 15/9, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, quy định tại Luật sửa đổi cần tạo cơ chế vượt trội, đột phá nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô.

 • HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI)

  Chiều 15/9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội – 35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hội thảo Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) do Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức. Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy đồng chủ trì hội thảo.

 • HỘI THẢO KHOA HỌC "BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN"

  Sáng 15/9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội – 35 Ngô Quyền, Hà Nội, triển khai kế hoạch nghiên cứu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Kinh doanh bất động sản du lịch – Những vấn đề pháp lý đặt ra”, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban chủ nhiệm đề tài tổ chức Hội thảo "Bất động sản du lịch – Lý luận và thực tiễn". TS.Lê Hải Đường – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp và Chủ nhiệm Đề tài Vũ Văn Huâ...

HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Sáng 21/9, tại Nhà Quốc hội, Ban Công tác đại biểu phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo “Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân lý luận và thực tiễn”. Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh chủ trì hội thảo.

 
MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA DƯ LUẬN XÃ HỘI PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA DƯ LUẬN XÃ HỘI PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

Dư luận xã hội (DLXH) là một hiện tượng xã hội đặc biệt, phản ánh nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các cá nhân, nhóm xã hội đối với các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Việc tìm hiểu mô hình tổ chức điều tra DLXH để qua đó hiểu biết chính xác nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các nhóm xã hội về các sự kiện đang diễn ra trong đời sống xã hội