BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU ĐỂ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐI VÀO NỀ NẾP, HIỆU QUẢ, THỰC CHẤT HƠN

BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU ĐỂ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐI VÀO NỀ NẾP, HIỆU QUẢ, THỰC CHẤT HƠN

Sáng 16/4, tại Nhà Quốc hội, Ban Công tác đại biểu và Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo “Cơ sở lý luận xây dựng Quy chế mẫu hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh và Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển đồng chủ trì hội thảo.

 
MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA DƯ LUẬN XÃ HỘI PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA DƯ LUẬN XÃ HỘI PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

Dư luận xã hội (DLXH) là một hiện tượng xã hội đặc biệt, phản ánh nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các cá nhân, nhóm xã hội đối với các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Việc tìm hiểu mô hình tổ chức điều tra DLXH để qua đó hiểu biết chính xác nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các nhóm xã hội về các sự kiện đang diễn ra trong đời sống xã hội