HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

05/09/2023

Sáng 05/9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội (VPQH) nhiệm kỳ 2022 - 2027. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan VPQH Nguyễn Văn Mười chủ trì Hội nghị.

HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI SINH HOẠT VỀ NGUỒN

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Mười phát biểu

Tham dự có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Trịnh Giáng Hương; Phó Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh cơ quan VPQH Nguyễn Tuấn Anh; Chánh Văn phòng Đảng - đoàn thể VPQH Trần Hoài Nam...

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2.2.2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 60-KH/ĐU ngày 24.7.2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan VPQH, ba chức danh được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan VPQH Nguyễn Văn Mười; các Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan VPQH Nguyễn Tuấn Anh, Phùng Khắc Khoa.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan VPQH Nguyễn Văn Mười nêu rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 3 chức danh lần này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cán bộ, công chức lãnh đạo trong Hội Cựu chiến binh cơ quan VPQH; giúp cán bộ, công chức, viên chức "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức. 

Các đại biểu bỏ phiếu

Các đại biểu bỏ phiếu

Quá trình lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm quyền và đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong lấy phiếu tín nhiệm và quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm. Bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch trong lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan VPQH đề nghị các đại biểu dự Hội nghị trên các cơ sở các Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động, phẩm chất đạo đức, lối sống của các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm và thực tiễn công tác để đánh giá tín nhiệm một cách khách quan, công tâm, chính xác.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Trịnh Giáng Hương, lãnh đạo Văn phòng Đảng - đoàn thể VPQH với cán bộ, lãnh đạo, hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan VPQH

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố tại Hội nghị, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch đều đạt "tín nhiệm cao".

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan VPQH Nguyễn Văn Mười nhấn mạnh, kết quả lấy phiếu tín nhiệm chắc chắn sẽ giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan VPQH thấy rõ hơn mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành tốt hơn trọng trách được giao.

(Theo Báo Đại biểu Nhân dân)