PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 3 CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUỐC HỘI ĐIỆN TỬ

31/08/2023

Sáng 31/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án Quốc hội điện tử họp phiên thứ 3.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI: ĐỀ ÁN QUỐC HỘI ĐIỆN TỬ PHẢI ĐẶT TRONG TỔNG THỂ KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Cùng dự phiên họp có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các thành viên Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo.

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải – Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Quốc hội điện tử nêu rõ, thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án Quốc hội điện tử đã tổ chức 2 phiên họp toàn thể để xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Vừa qua, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học về đề cương Đề án Quốc hội điện tử, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, làm cơ sở để Văn phòng Quốc hội tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đề cương Đề án Quốc hội điện tử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu khai mạc phiên họp

Ngay sau hội thảo, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Tổ giúp việc khẩn trương tiếp thu ý kiến chuyên gia để hoàn thiện đề cương Đề án. Tại phiên họp thứ 3 này, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục cho ý kiến các thành viên về đề cương Đề án để tiếp Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra, đánh giá Đề án và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, xây dựng Đề án Quốc hội điện tử hướng đến Quốc hội số là xu hướng tất yếu của Quốc hội ở tất cả các nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ở tất cả các hoạt động của Quốc hội thời gian gần đây đạt kết quả tích cực được đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao, là tiền đề để xây dựng và thực hiện Quốc hội điện tử, hướng đến Quốc hội số trong thời gian tới. Để triển khai nhiệm vụ quan trọng này, trước mắt cần tập trung xây dựng và hoàn thiện Đề án là căn cứ cụ thể, có các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Quốc hội điện tử, hướng đến Quốc hội số.

Các đại biểu cùng dự phiên họp

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo và các đại biểu đã nghe Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo về đề cương Đề án và kết quả triển khai Đề án Quốc hội điện tử và một số dự án ứng dụng công nghệ thông tin thành phần thuộc Đề án Quốc hội điện tử. Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về cấu trúc, thành phần và các nội dung cụ thể của đề cương Đề án xây dựng Quốc hội điện tử, hướng đến Quốc hội số giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng trình bày báo cáo.

Bảo Yến - Phạm Thắng