MỜI TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT ĐẶC BIỆT VÀ TỔNG KẾT CUỘC THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ VIỆT - LÀO

01/12/2022

Được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương, Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức sẽ tổ chức chương trình truyền hình nghệ thuật đặc biệt “Tình Việt – Lào” và tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 vào 20h00 ngày 12/12/2022.

 

Chương trình sẽ được Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam từ 20h00 đến 21h30 ngày 12/12/2022. Truyền hình Quốc hội Việt Nam kính mời các đơn vị, tổ chức tham gia tổ chức thực hiện chương trình này với nội dung sau:

- Trực tiếp lựa chọn và chi trả kinh phí tổ chức chương trình nghệ thuật, thuê địa điểm tổ chức chương trình, tổ chức khánh tiết buổi lễ, …

- Tổng kinh phí tổ chức dự kiến: 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng chẵn).

- Quyền lợi nhận được: Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ trả quyền lợi quảng cáo, truyền thông độc quyền cho đơn vị nhận tổ chức sự kiện này theo đúng bảng giá quảng cáo quy định của Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã công bố năm 2022.

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước 17h00 ngày 08/12/2022; Địa điểm: Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền thông Đa phương tiện (Truyền hình Quốc hội Việt Nam) số 35 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Các bài viết khác