TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG DỰ LỄ KÝ BIÊN BẢN GHI NHẬN NGUYÊN TRẠNG NHÀ KHÁCH QUỐC HỘI TẠI TP HỒ CHÍ MINH VỀ TRỰC THUỘC CỤC QUẢN TRỊ II

01/10/2022 08:11

Chiều ngày 30/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự Lễ ký kết biên bản ghi nhận nguyên trạng Nhà khách Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh về trực thuộc Cục Quản trị II.

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHẬN NGUYÊN TRẠNG NHÀ KHÁCH QUỐC HỘI TẠI HÀ NỘI VỀ TRỰC THUỘC CỤC QUẢN TRỊ I

Tại Lễ ký, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chứng kiến Cục trưởng Cục Quản trị II Phạm Thị Hải Yến và Giám đốc Nhà khách Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh Cư Văn Học ký kết biên bản ghi nhận nguyên trạng về nhân sự, tài chính, tài sản, trang thiết bị của Nhà khách Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh về trực thuộc Cục Quản trị II. 


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi lễ 

Cục trưởng Cục Quản trị II Phạm Thị Hải Yến cho biết, Cục đã phân công các đơn vị trực thuộc, cán bộ có chuyên môn phối hợp với Nhà khách Quốc hội hoàn thành công tác chuẩn bị. Cụ thể, đã tiến hành đối chiếu và thống lập hồ sơ gồm Biên bản ghi nhận nguyên trạng, các Biên bản thể hiện chi tiết về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh, tình trạng tài sản, trang thiết bị và nhân sự hiện có. Thực hiện kiểm đếm các tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện có, rà soát Báo cáo về công tác nhân sự, một số vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cũng như các hồ sơ pháp lý của Nhà khách Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay. Nội dung Biên bản về tài chính, nhân sự, tài sản được lập theo mẫu quy định, được kiểm đếm kỹ càng.


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chứng kiến Lễ ký biên bản giữa Cục Quản trị II với Nhà khách Quốc hội tại TP Hồ Chí Minh 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị lãnh đạo Cục Quản trị II tiếp tục quán triệt ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Cục để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cục Quản trị II cần lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Nhà khách Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, cụ thể là việc kinh doanh phải hiệu quả hơn, phục vụ tốt hơn nữa hoạt động của Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo Cục Quản trị II lưu ý bàn, xem xét các phương án sản xuất kinh doanh của Nhà khách Quốc hội, bảo đảm Nhà khách hoạt động thực sự hiệu quả.


Đại diện các đơn vị tham gia buổi lễ 

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng ghi nhận Nhà khách Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tuy nhiên cần đổi mới hơn nữa công tác phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, tính toán thật kỹ công tác nhân sự, bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Đối với Cục Quản trị II, cũng cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động của Quốc hội tại khu vực phía Nam. Hai đơn vị sau khi bàn giao phải xây dựng cơ chế quản lý, tăng cường công tác thanh tra, giám sát. 

(Theo báo Đại biểu Nhân dân)

Các bài viết khác