LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHẬN NGUYÊN TRẠNG NHÀ KHÁCH QUỐC HỘI TẠI HÀ NỘI VỀ TRỰC THUỘC CỤC QUẢN TRỊ I

29/09/2022 11:48

Sáng 29/9, tại Hà Nội, Cục Quản trị I tổ chức lễ ký biên bản ghi nhận nguyên trạng người làm việc, tài chính, tài sản, trang thiết bị của Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội về trực thuộc Cục Quản trị I.

Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội dự Đại hội Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2022 - 2025 

Toàn cảnh buổi lễ

Dự buổi lễ có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Trịnh Giáng Hương; đại diện lãnh đạo Công đoàn cơ quan; lãnh đạo Cục Quản trị I; Ban lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động của Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội.

Tại buổi Lễ, Cục trưởng Cục Quản trị I Phạm Đức Thảo cùng Giám đốc Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội Nguyễn Văn Mười đã ký kết biên bản ghi nhận nguyên trạng người làm việc, tài chính, tài sản, trang thiết bị của Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội về trực thuộc Cục Quản trị I.

Cục trưởng Cục Quản trị I Phạm Đức Thảo cùng Giám đốc Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội Nguyễn Văn Mười ký kết biên bản ghi nhận nguyên trạng

Báo cáo quá trình chuyển nguyên trạng Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội về Cục Quản trị I, Cục trưởng Cục Quản trị I Phạm Đức Thảo cho biết, ngày 9/8/2022, Văn phòng Quốc hội ban hành Kế hoạch số 1682/KH -VPQH về việc tổ chức chuyển giao Nhà khách Quốc hội về các Cục Quản trị theo Nghị quyết số 22/2022 /UBTVQH ngày 12/7/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung gồm: Bàn giao nguyên trạng người làm việc, tài chính, tài sản trang thiết bị của Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội về Cục Quản trị 1; Chủ trì công tác bàn giao là Vụ Tổ chức Cán bộ, phối hợp thực hiện là Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Quản trị 1 và Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội.

Ngày 29/8/2022, Văn phòng Quốc hội có Quyết định số 651/QĐ-VPQH về việc chuyển Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội về trực thuộc Cục Quản trị I. Theo đó sẽ thực hiện chuyển nguyên trạng Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội về trực thuộc Cục Quản trị 1 bao gồm: Chuyển số lượng người, tài chính, tài sản và trang thiết bị của Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội.

Cục trưởng Cục Quản trị I Phạm Đức Thảo cho biết, Cục Quản trị I đã phân công các đơn vị trực thuộc, cán bộ có chuyên môn phối hợp với Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội hoàn thành công tác chuẩn bị, cụ thể đã tiến hành đối chiếu và thống lập hồ sơ gồm Biên bản ghi nhận nguyên trạng, gồm có các Biên bản thể hiện chi tiết về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh, tình trạng tài sản, trang thiết bị và nhân sự hiện có tính đến 31/8/2022 theo hướng dẫn của Vụ Kế hoạch - Tài chính; Tiến hành rà soát các Báo cáo về tài chính, kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2022; Thực hiện kiểm đếm các tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện có, rà soát Báo cáo về công tác nhân sự, một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cũng như các hồ sơ pháp lý của Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội hiện nay. Nội dung Biên bản về tài chính, nhân sự, tài sản được lập theo mẫu quy định, được kiểm đếm kỹ càng.

Giám đốc Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội Nguyễn Văn Mười trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của  lãnh đạo Văn phòng Quốc hội

Sau khi chuyển giao, Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội là đơn vị trực thuộc Cục Quản trị I. Ban Giám đốc Nhà khách và toàn thể Cán bộ viên chức người lao động tiếp tục thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, quản lý tài sản được giao đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và Văn phòng Quốc hội.

Hồ Hương - Minh Thành

Các bài viết khác