TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG CHỦ TRÌ CUỘC HỌP GIAO BAN VỚI CÁC VỤ, ĐƠN VỊ

13/09/2022 20:12

Chiều 13/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp giao ban của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo các vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội về đánh giá công tác tháng 8/2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022 của Văn phòng Quốc hội và chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường: Chuyên nghiệp, chất lượng trong tổ chức hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng tiếp theo

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp 

Cùng dự phiên họp có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt; các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các chương trình, đề án thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội 

Tại cuộc họp, qua xem xét báo cáo một số công tác chủ yếu trong tháng 8/2022 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022 của Văn phòng Quốc hội, nghe lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị báo cáo bổ sung làm rõ một số vấn đề trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội hoan nghênh và biểu dương các cục, vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có những điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Quốc hội đánh giá cao trong thời gian qua.

Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Quốc hội ngày càng đi vào nền nép, bài bản hơn. Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã tập trung chỉ đạo các Vụ, đơn vị khẩn trương, tích cực, chủ động, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động và cơ bản hoàn thành các nội dung thuộc chương trình công tác tháng 8; tiếp tục giải quyết tốt các công việc tồn đọng và các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất.

Toàn cảnh cuộc họp

Trọng tâm công tác tháng 8/2022 là tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 03 Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phục vụ 03 Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 triển khai các hoạt động theo đúng chương trình, kế hoạch và triển khai hoạt động của Đoàn giám sát năm 2023; phục vụ 201 cuộc họp của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc và Văn phòng Quốc hội; phục vụ Lãnh đạo Quốc hội thăm, làm việc tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; phối hợp tổ chức nhiều cuộc Hội thảo, Tọa đàm để cho ý kiến về các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết chuẩn bị trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các hoạt động chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh ngày 02/9 và các hoạt động thường xuyên khác... bảo đảm chu đáo, hiệu quả và đúng theo kế hoạch. Đặc biệt, Văn phòng đã hoàn thành được nhiều nhiệm vụ, đề án thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội giao bảo đảm chất lượng và được đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng cho biết còn một số nội dung công tác triển khai chậm so với tiến độ, yêu cầu như việc triển khai một số nội dung, đề án thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội; đề nghị các cơ quan tập trung đôn đốc thực hiện giải quyết dứt điểm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đề án, dự án và chú trọng hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc họp

Theo đó, trong tháng 9/2022, các cơ quan thuộc Văn phòng Quốc hội tiếp tục tham mưu, phục vụ công tác chuyên môn và các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham mưu, phục vụ triển khai thực hiện ý kiến kết luận tại cuộc họp tiết giao ban tháng 9/2022 của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Quốc hội; triển khai và đẩy nhanh thực hiện các nội dung, đề án còn lại thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội; tham gia ý kiến vào các nội dung, đề án theo sự phân công, chỉ đạo của Trung ương. Tham mưu phục vụ phiên họp tháng 9 của Đảng đoàn Quốc hội.

Tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc tổ chức phiên họp thứ 15; phiên họp chuyên đề pháp luật và chuẩn bị cho phiên họp thứ 16 (tháng 10/2022). Tham mưu chuẩn bị các nội dung của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2022), trong đó có việc chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022 (dự kiến ngày 18/9/2022) để phục vụ cho việc hoàn thiện các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

Tham mưu, phục vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nội dung theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, bám sát định hướng toàn khóa theo Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục triển khai các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, chuẩn bị cho năm 2023, trong đó sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Tham mưu chuẩn bị nội dung, phục vụ Lãnh đạo Quốc hội và một số hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch.

Lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội

Các Vụ, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, đề án theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Lãnh đạo Quốc hội như Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội; Dự thảo sửa đổi Quy chế làm việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Văn phòng Quốc hội; Quy chế phối hợp công tác giữa Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đề án Quốc hội điện tử và Văn phòng Quốc hội điện tử…

Cùng với đó là các công tác tổ chức cán bộ, hành chính, tổng hợp, thông tin tuyên truyền, thư viện, tin học, lễ tân và hợp tác quốc tế, quản lý tài chính, quản trị, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, y tế, môi trường, công tác Đảng – Đoàn thể cũng được Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, chỉ rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ được giao.

Chuẩn bị tốt nhất cho Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022 thành công và lan tỏa

Liên quan đến công tác tổ chức phục vụ Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, tại cuộc họp, lãnh đạo các vụ, đơn vị đã có báo cáo về tiến độ triển khai các đầu việc cụ thể như về nội dung, lễ tân – hậu cần, thông tin tuyên truyền, kỹ thuật hạ tầng, an ninh y tế, bảo đảm kinh phí…

Qua nghe báo cáo tiến độ triển khai công việc, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà đánh giá cao các vụ, đơn vị tham gia tổ chức chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022 và cho rằng đến nay cơ bản yên tâm trong công tác chuẩn bị. Nêu rõ đây là sự kiện quan trọng của Quốc hội, thời gian từ nay đến khi diễn ra sự kiện không còn nhiều, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các đơn vị tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, tiến độ triển khai công việc để bảo đảm chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện lớn này.

Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà phát biểu tại cuộc họp

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cho biết thêm, Diễn đàn lần này sẽ tăng cường trao đổi thảo luận trực tiếp, do đó khách mời tham gia đóng vai trò quan trọng bảo đảm cho chất lượng nội dung, đề nghị các đơn vị bám sát tình hình, cập nhật thường xuyên khách mời, xây dựng kịch bản phục vụ công tác điều hành của chủ tọa chương trình. Cùng với đó là chuẩn bị chu đáo trong công tác thư kí, tổng hợp, công tác thông tin tuyên truyền, lễ tân hậu cần cũng đều phải lên kịch bản chi tiết, dự phòng các phương án xử lý, phân công thường trực, đầu mối phụ trách…Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà nhấn mạnh Diễn đàn Kinh tế - Xã hội 2022 phải kế thừa được kết quả của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 và đặt ra yêu cầu thành công hơn nữa, lan tỏa hơn nữa.

Kết luận nội dung này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường hoan nghênh và biểu dương các vụ, đơn vị đã tích cực, chủ động chuẩn bị các công việc theo kế hoạch đề ra; đề nghị các cơ quan tiếp tục cố gắng để đảm bảo tốt nhất cho Diễn đàn Kinh tế - Xã hội 2022.

Nêu rõ, càng chuẩn bị tốt bao nhiêu thì Diễn đàn sẽ thành công bấy nhiêu, kết quả cuối cùng sẽ được trả lời vào ngày 18/9 tới, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị các vụ, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ rà soát kĩ lưỡng công việc, dự báo lường trước các tình huống để không sót việc, lọt việc. Đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động lớn của Quốc hội trong năm 2022, các cơ quan cần tập trung, chủ động phối hợp, hiệp đồng thống nhất giữa các vụ đơn vị trong nội bộ cơ quan và các cơ quan, đối tác bên ngoài để bảo đảm cho thành công của sự kiện.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc chủ động triển khai công việc và tăng cường phối hợp để bảo đảm công việc đạt hiệu quả cao, thông suốt

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tổ chức triển khai một số hình thức thông tin mới như bản tin nhanh, điểm tin số, đưa lên các nền tảng mạng xã hội…để vừa bảo đảm sự chủ động trong thông tin tuyên truyền của Quốc hội, vừa có tính lan tỏa.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế Đỗ Hoàng Việt báo cáo tiến độ triển khai phục vụ Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022

Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Thị Lan Nhung báo cáo công tác thông tin tuyên truyền về sự kiện

Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tạ Lê Thanh báo cáo công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu cho Diễn đàn

Cục trưởng Cục Quản trị Phạm Đức Thảo báo cáo công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống dịch bệnh tại Diễn đàn

Vụ trưởng Vụ Hành chính Nguyễn Thị Thanh báo cáo công tác hành chính, văn thư

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà đánh giá cao các đơn vị trong tham gia tổ chức Diễn đàn, đề nghị các cơ quan tiếp tục duy trì cao độ công việc phục vụ tốt nhất, kỹ lưỡng nhất, bảo đảm cho thành công của sự kiện

Ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị chủ động bám sát yêu cầu công việc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản cho rằng đến nay có thể an tâm trong công tác chuẩn bị cho Diễn đàn, đồng thời đề nghị các cơ quan không chủ quan mà cần chủ động dự phòng các kịch bản ứng phó, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết để chuẩn bị kĩ lưỡng cho Diễn đàn, trước thềm sự kiện lãnh đạo Quốc hội tiến hành khảo sát làm việc với Trung tâm Hội nghị quốc gia là nơi diễn ra sự kiện; đồng thời lãnh đạo Quốc hội cũng sẽ có buổi tổng duyệt chương trình để bảo đảm chuẩn bị tốt nhất

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt cảm ơn lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các vụ, đơn vị đã tích cực phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế để chuẩn bị Diễn đàn. Đến nay các công tác cơ bản hoàn thành, trong đó có việc bảo đảm nội dung tài liệu; đồng thời cho biết Ủy ban Kinh tế sẽ tiếp tục đôn đốc hoàn thiện tài liệu của Diễn đàn, rà soát để bảo đảm chất lượng tốt nhất.

Minh Hùng - Nghĩa Đức