ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯ KÝ, VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

10/07/2022 17:00

Chiều 10/07, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Ban Thư ký.

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp còn có Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang, các Ủy viên Ban Thư ký, các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội…

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Phan Thị Thủy Linh báo cáo một số vấn đề về nội dung và tiến độ thực hiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Ban Thư ký. Theo đó, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp trình bày về quá trình triển khai thực hiện Đề án thời gian vừa qua, một số vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Thư ký Quốc hội như: về cơ cấu tổ chức, về cho phép người được giao phụ trách đơn vị được phê chuẩn là Ủy viên Ban Thư ký, về chủ thể phê chuẩn, phê duyệt thành viên Ban Thư ký, về thời điểm phê duyệt Đề án và tham mưu UBTVQH sửa Nghị quyết số 1093.

Theo dự thảo Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Ban Thư ký, thiết chế Tổng Thư ký Quốc hội được thành lập và quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13. Theo đó, giúp việc cho Tổng Thư ký Quốc hội có Ban Thư ký; cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban Thư ký do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định. Ngày 21/12/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1093/2015/UBTVQH13 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký (Nghị quyết số 1093).

Tuy nhiên, sau hơn 6 năm triển khai thực hiện, xuất phát từ thực tiễn và các quy định về Ban Thư ký hiện hành, việc xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Ban Thư ký là cần thiết nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Tổng Thư ký Quốc hội; đáp ứng yêu cầu về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, của các cơ quan của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV.

Mục đích của Đề án này là nghiên cứu, đề xuất những cải tiến, đổi mới về tổ chức và hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thư ký; bảo đảm sự liên thông, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức, hoạt động của các thành viên trong Ban Thư ký và giữa Ban Thư ký với bộ máy giúp việc khác (Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện, Viện Nghiên cứu lập pháp).

Đề án cũng đưa ra một số đổi mới về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký. Theo đó, mô hình Ban Thư ký với các thành viên hoạt động kiêm nhiệm tương tự như Nghị quyết số 1093/2015/UBTVQH13; đồng thời, kiến nghị cho phép người phụ trách đơn vị là Ủy viên Ban Thư ký thay vì chỉ cố định là người đứng đầu đơn vị. Ngoài ra, bổ sung thêm 2 Ủy viên Ban Thư ký là người đứng đầu hoặc phụ trách Vụ Hành chính và Ban Công tác đại biểu; quy định 1 Ủy viên Ban Thư ký làm nhiệm vụ Thường trực của Ban Thư ký để bảo đảm tính chuyên nghiệp, liên thông.

Thảo luận về dự thảo Đề án này, đa số đại biểu đánh giá cao Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Ban Thư ký và cho rằng, dự thảo Đề án được chuẩn bị dày đặn, công phu, Tổ biên tập làm việc trách nhiệm, tâm huyết. Đề án phù hợp với yêu cầu đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp.

Cho ý kiến tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, việc có một Ủy viên Thường trực Ban Thư ký trong cơ cấu nhân sự Ban Thư ký là cần thiết, đây là đầu mối rất quan trọng để điều hành các vấn đề.

Về chủ thể phê chuẩn, phê duyệt thành viên Ban Thư ký, Tổng Thư ký Quốc hội thống nhất Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn thành viên Ban Thư ký. Đồng thời nêu rõ, số lượng thành viên Ban Thư ký cần tăng lên gồm có: người phụ trách các Vụ Hành Chính, Vụ Công tác đại biểu, Vụ Dân nguyện, Vụ Thư ký. Do đó, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị Ban Thư ký phải hoạt động thường xuyên hơn, tham mưu kịp thời hơn và như vậy vai trò của Ban Thư ký mới rõ. Bên cạnh đó, đề nghị cần đánh giá mặt được, hạn chế trong tổ chức, hoạt động của Ban Thư ký, từ đó đánh giá chung về hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cũng như kiến nghị, đề xuất, kèm theo số liệu và Phụ lục đầy đủ.

Tổng Thư ký Quốc hội cho rằng, cần có Vụ Thư ký thường trực cho Ban Thư ký, giúp cho quy trình, thủ tục, tổ chức các cuộc họp, hội nghị thường kỳ hoặc đột xuất, tổng kết các hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao… Vì vậy, Ban Thư ký phải có trách nhiệm tham mưu, hoạt động thế nào, định kỳ hàng tuần, hàng tháng họp như thế nào… cần được nêu trong Đề án. Khi có vấn đề xảy ra, Ban Thư ký cần chủ động tham mưu, báo cáo ngay. Tổng Thư ký đề nghị các đại biểu góp ý về kết cấu, bố cục, nội dung của Đề án nhằm hoàn thiện Đề án.

Về nhân sự Ủy viên Ban Thư ký, đa số các đại biểu cho rằng, cần cho phép người phụ trách đơn vị là Ủy viên Ban Thư ký thay vì chỉ là người đứng đầu đơn vị (Vụ trưởng, Giám đốc) như hiện nay.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đồng tình bổ sung các Ủy viên Ban Thư ký ngoài danh sách Ủy viên Ban Thư ký hiện nay, đồng thời quy định 01 Ủy viên Ban Thư ký làm nhiệm vụ thường trực. Cụ thể, một số đại biểu cho rằng, cần bổ sung các Ủy viên Ban Thư ký là người đứng đầu hoặc phụ trách các Vụ: Hành chính, Công tác đại biểu, Dân nguyện, Thư ký.

Nhiều ý kiến đề nghị cần thiết đề xuất một Phó Tổng Thư ký Quốc hội chuyên trách.

Về chủ thể phê chuẩn, phê duyệt thành viên Ban Thư ký, đa số các ý kiến đề nghị thẩm quyền phê chuẩn Ban Thư ký vẫn giữ như hiện hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn thành viên Ban Thư ký. Tuy nhiên, có ý kiến khác đề nghị nên phân cấp thẩm quyền phê chuẩn, phê duyệt thành viên Ban Thư ký là thuộc thẩm quyền của Tổng Thư ký Quốc hội.

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho ý kiến về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký, về cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường hoan nghênh Vụ Tổng Hợp và Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang chuẩn bị các nội dung cho buổi họp này, các ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, qua thảo luận, đa số ý kiến thống nhất không trình Đề án mà làm Báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của Văn phòng Quốc hội và kèm theo Tờ trình sửa đổi Nghị quyết về chức năng, nhiệm và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Thư ký, kèm theo Phụ lục. Đồng thời sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Thư ký.

Về một số vấn đề cụ thể, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thống nhất đối mới về cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký có Phó Tổng Thư ký Quốc hội chuyên trách. Cho biết thời gian qua, Ban Thư ký hoạt động chưa được xuyên suốt vì chưa có người làm chuyên trách, điều hành các nội dung, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị cần phân tích cụ thể hơn nội dung này trong Báo cáo. Tổng Thư ký Quốc hội cũng thống nhất có Ủy viên Thường trực Ban Thư ký.

Đề cập đến số lượng Ủy viên Ban Thư ký, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thống nhất như đa số ý kiến đại biểu nêu ra là tăng số lượng Ủy viên Ban Thư ký, bổ sung thêm người đứng đầu các Vụ vào Ủy viên Ban Thư ký: Vụ Công tác đại biểu, Vụ Dân nguyện, Vụ Hành Chính, Vụ Thư ký.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị Báo cáo cần nêu lên được thực trạng, cơ sở pháp lý, sau đó đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Thư ký thời gian qua, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Thư ký, chỉ rõ được hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của Ban Thư ký. Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng kiến nghị cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế về cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Thư ký như ở Liên Hợp quốc, các nước Lào, Campuchia… nhằm bổ sung, hoàn thiện Báo cáo một cách chặt chẽ, khách quan để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại cuộc họp:

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Phan Thị Thùy Linh báo cáo một số vấn đề về nội dung và tiến độ thực hiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Ban Thư ký. 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Cán bộ Trịnh Giáng Hương đồng tình với Báo cáo của Vụ Tổng hợp và Đề án đổi mới, đồng tình nên có 1 Ủy viên Thường trực Ban Thư ký, và nên bổ sung người đứng đầu hoặc phụ trách các Vụ Hành chính, Công tác đại biểu là các Ủy viên Ban Thư ký.

        Vụ trưởng Vụ Pháp luật Nguyễn Duy Tiến cho rằng cần xem xét, đánh giá lại cơ chế phân công điều hành của Ban Thư ký, vì sao vướng, vướng như thế nào, cần 1 Phó Tổng Thư ký Quốc hội phụ trách. Do cơ chế vận hành của Ban Thư ký hiện nay chưa được thông suốt, Vụ trưởng Nguyễn Duy Tiến kiến nghị cần tổng kết, tính toán, nhận diện kỹ, sâu vấn đề này. 

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đại biểu đóng góp ý kiến về cơ cấu nhân sự của Ban Thư ký.

Vụ trưởng Vụ Tư pháp Hoàng Nam Hải đề nghị cần xác định trách nhiệm của Ủy viên Ban Thư ký, cần nghiên cứu thêm cơ chế động viên gắn liền với trách nhiệm gánh vác, tạo động lực để thúc đẩy các thành viên Ban Thư ký làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Bích Ngọc - Minh Hùng