HÌNH ẢNH LỄ BÀN GIAO CÔNG VIỆC CỦA CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI GIỮA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HẠNH PHÚC VÀ ĐỒNG CHÍ BÙI VĂN CƯỜNG

09/04/2021

Chiều ngày 9/4/2021, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ bàn giao công việc của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữa đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc và đồng chí Bùi Văn Cường.

Dự lễ bàn giao có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội; đại diện Công đoàn cơ quan, Đoàn Thanh niên cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Tại lễ bàn giao, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã bàn giao công việc của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đồng chí Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Nội dung bàn giao liên quan đến số lượng nhân sự của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội, nhân sự giúp việc các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, nhân sự giúp việc cho Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội; việc trình Đề án tổ chức bộ máy của Văn phòng Quốc hội; tiến độ bàn giao các Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội về Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quản lý; kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; công tác hành chính, lễ tân quản trị tài sản; công tác quản lý tài chính, mua sắm tài sản, bảo trì trụ sở làm việc; công tác Đảng, công đoàn...

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi lễ:

Toàn cảnh buổi lễ

Dự lễ bàn giao có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội; đại diện Công đoàn cơ quan, Đoàn Thanh niên cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Tại lễ bàn giao, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã bàn giao công việc của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đồng chí Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Nội dung bàn giao liên quan đến số lượng nhân sự của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội, nhân sự giúp việc các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, nhân sự giúp việc cho Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội...

Nhân dịp này, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động trực thuộc Văn phòng Quốc đã giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, nguyên Tổng Thư ký Quốc hội mong muốn các đồng chí tiếp tục tích cực, chủ động phối hợp công tác, tham gia đóng góp ý kiến tham mưu giúp Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời mong muốn Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tiếp nối kết quả đạt được của Văn phòng Quốc hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tiếp nhận công việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cảm ơn các đồng chí trong Bộ Chính trị đã phân công, các đại biểu Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề,  mong các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động ủng hộ, hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, trong thời gian tới, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp nối ý tưởng của đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện Quốc hội điện tử, để hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan giúp việc của Quốc hội, nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội; các hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Minh Hùng