ĐOÀN THANH NIÊN CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LUÔN CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG

28/08/2020

Đoàn Thanh niên Cơ quan Văn phòng Quốc hội luôn chủ động, tích cực thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cho đoàn viên thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội Chủ nghĩa.

Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội, đề cập vai trò của Đoàn Thanh niên Cơ quan Văn phòng Quốc hội trong việc tham gia xây dựng Đảng và giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Danh Tú nêu rõ: Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội là một trong những cơ sở Đoàn thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, có hiệu quả của Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, với sự thống nhất, đoàn kết trong tổ chức và hoạt động, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Văn phòng Quốc hội thời gian qua có nhiều bước phát triển quan trọng.

Đoàn Thanh niên Cơ quan Văn phòng Quốc hội luôn chủ động, tích cực thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cho đoàn viên thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội Chủ nghĩa, phục vụ có hiệu quả cho công tác chuyên môn. Việc tham gia xây dựng Đảng là một trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt của công tác Đoàn và được tập trung thực hiện đồng bộ trên 4 nội dung: tham gia xây dựng Đảng về chính trị, tham gia xây dựng Đảng về tư tưởng, tham gia xây dựng Đảng về đạo đức và tham gia xây dựng Đảng về tổ chức.    


Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn Thanh niên cơ quan tham gia xây dựng Đảng về chính trị: Trong “Đường Kách mệnh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt “Tư cách của một người kách mệnh” lên hàng đầu, trong đó vấn đề đầu tiên là “Tự mình phải” và một trong những nội dung quan trọng là “Giữ Chủ nghĩa cho vững”. Ý thức được vai trò quan trọng của công tác chính trị, các đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên trong cơ quan Văn phòng Quốc hội luôn tích cực phấn đấu, rèn luyện, là những đồng chí có phẩm chất chính trị tốt, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên trong cơ quan luôn tích cực tham dự đầy đủ các Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy Đảng do Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức. Với số lượng gần 500 đoàn viên trong cơ quan, các đồng chí đã tham gia triển khai thực hiện nhiệm vụ ở hầu hết các lĩnh vực. Thông qua công tác tham mưu, giúp việc, các đồng chí đã góp phần vào việc thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần bảo đảm chủ trương, đường lối của Đảng được quán triệt và vận dụng sáng tạo vào tổ chức và hoạt động của Quốc hội.

Để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên trong cơ quan đã sôi nổi, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, từ cấp Chi bộ đến Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội Đảng toàn quốc. Đây là các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên trong cơ quan, tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng.      

Đoàn Thanh niên cơ quan tham gia xây dựng Đảng về tư tưởng: Đoàn Thanh niên cơ quan luôn quan tâm giáo dục lý tưởng, truyền thống cho đoàn viên thanh niên và được triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, phong phú đa dạng, từ tổ chức các buổi Tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, đến các hoạt động về Nguồn, Đền ơn đáp nghĩa,… Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Đoàn Thanh niên cơ quan đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề: “Tuổi trẻ Văn phòng Quốc hội nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp tổ chức. Định kỳ Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội tổ chức dâng hương tại Nhà Lưu niệm Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội và thăm, tặng quà gia đình 02 học sinh có hoàn cảnh khó khăn do 04 cơ sở Đoàn trực thuộc nhận đỡ đầu tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội phối hợp với một số cơ sở Đoàn, tổ chức tại tỉnh Phú Thọ chương trình Tọa đàm “Hình ảnh người Chiến sỹ cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp qua dấu ấn Chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản”, tặng quà thân nhân, gia đình Thương binh - Liệt sỹ; tổ chức Chương trình “Thắp sáng ngọn lửa Thanh niên” với Đoàn Thanh niên Trung đoàn 101 (là đơn vị được Ban Thường trực Quốc hội nhận đỡ đầu) thuộc Sư đoàn 325, Quân đoàn 2, tại tỉnh Bắc Giang. Các hoạt động nêu trên nhằm tôn vinh hình ảnh Người Chiến sỹ cách mạng, góp phần giúp đoàn viên thanh niên trong cơ quan hiểu sâu sắc hơn lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần tuyên truyền, giáo dục đạo lý Uống nước nhớ nguồn, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. Bên cạnh các hoạt động do Đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức, nhiều cơ sở Đoàn trực thuộc cũng chủ động tham gia tổ chức các hoạt động như: Dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; chương trình về Nguồn tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thăm 02 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Long An; chương trình về Nguồn tại Khu di tích căn cứ Hố Lăng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương;... 

Để Chào mừng Đại hội Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, trong gần một tháng qua, các đoàn viên thanh niên cơ quan đã tích cực luyện tập văn nghệ, tạo nên không khí sôi nổi trong Đoàn Thanh niên cơ quan và các cơ sở Đoàn trực thuộc. Các hoạt động nêu trên được tổ chức đồng bộ, có chiều sâu và trải rộng từ Bắc vào Nam, đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên, phát huy truyền thống tốt đẹp của thanh niên cả nước nói chung và của tuổi trẻ Văn phòng Quốc hội nói riêng.    


Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Danh Tú phát biểu tại Đại hội.

Đoàn Thanh niên cơ quan tham gia xây dựng Đảng về đạo đức:  Suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục đạo đức là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cho đội ngũ cán bộ và cũng chính bản thân Người đã nêu gương sáng về đạo đức cách mạng. Nếu như trong "Đường Kách mệnh" điều đầu tiên của "Tư cách một Người kách mệnh" là: "Tự mình phải: Cần kiệm..." thì trong "Di chúc" thiêng liêng trước lúc Người đi xa: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư". Suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác chính là suốt đời học tập và rèn luyện đạo đức cách mạng.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Danh Tú cho biết: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội triển khai sâu rộng, chú trọng theo năm tiêu chí: Trung thành, trung thực; Chủ động, sáng tạo; Sâu sát, khoa học; Tận tụy, liêm khiết; Đoàn kết, gương mẫu. Đoàn viên thanh niên cơ quan luôn phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lấy thực tiễn làm môi trường rèn luyện bản thân, khiêm tốn học hỏi thế hệ đi trước, gắn bó chặt chẽ với đồng chí, đồng nghiệp. 

Đoàn viên thanh niên trong cơ quan xuất phát từ vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công để vận dụng tấm gương đạo đức của Bác vào công việc cụ thể hằng ngày. Ý thức được tính chất nhiệm vụ là tham mưu, giúp việc, các đoàn viên thanh niên đã tận tụy công tác, sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giữ gìn và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc. Tích cực thực hiện Quy chế văn hóa công vụ, văn hóa công sở tại cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên Văn phòng Quốc hội, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực hưởng ứng phong trào “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt,... như: tham gia chương trình “Tim hồng cho em, Tết yêu thương và sẻ chia” tại tỉnh Hòa Bình; chương trình “Hiến máu nhân đạo”; hỗ trợ kinh phí, quà tặng đối với một số trường học; chương trình “Vui hội trăng rằm”;...

Đoàn Thanh  niên cơ quan tham gia xây dựng Đảng về tổ chức: Như dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Thanh niên cơ quan đã giới thiệu 89 đoàn viên ưu tú để cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp, góp phần quan trọng vào việc vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới do Nghị quyết Đại  hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Các đồng chí đảng viên trẻ luôn tích cực tham gia sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt Đoàn Thanh niên. Qua tham gia sinh hoạt Đoàn, các đảng viên trẻ vừa góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng đối với các đoàn viên thanh niên, vừa tiếp tục rèn luyện bản thân qua phong trào Đoàn. Trong sinh hoạt Chi bộ, các đảng viên trẻ đã phát huy vị trí, vai trò, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, góp phần bảo đảm ba tính chất sinh hoạt của Chi bộ: tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; nắm vững và tự giác thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng như: nguyên tắc tập trung dân chủ - là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng; nguyên tắc tự phê bình và phê bình - là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, là quy luật phát triển của Đảng;…

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Danh Tú khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội đã tích cực tham gia xây dựng Đảng đồng bộ trên cả 4 nội dung. Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên cơ quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, phát động sâu rộng các cơ sở Đoàn trực thuộc, các đoàn viên thanh niên phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng Đảng. Thế hệ thanh niên hôm nay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tích cực tham gia xây dựng Đảng để xứng đáng là người kế thừa trung thành sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, kế thừa trung thành sự nghiệp cách mạng của thế hệ đi trước, nối bước cha ông viết tiếp nên những trang sử hào hùng. Chúng tôi - thế hệ thanh niên ngày hôm nay, nguyện sẽ mãi mãi "Tay cầm Cờ đỏ sao vàng tiến lên" như lời Bác căn dặn về Huy hiệu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh./.

Bích Lan