Kỷ niệm 83 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công bố Quyết định nâng cấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VPQH

26/03/2014 14:00

Sáng 26/3, tại trụ sở VPQH, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VPQH tổ chức Lễ kỷ niệm 83 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đón nhận Quyết định nâng cấp từ Đoàn cấp cơ sở lên Đoàn tương đương cấp huyện. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc tới dự.

Là một trong 57 tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan Trung ương, trong những năm qua, Đoàn thanh niên VPQH luôn bám sát sự định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo VPQH, của Đoàn khối các cơ quan trung ương, củng cố và tăng cường mối quan hệ phối hợp triển khai các phong trào Đoàn với các Đoàn bạn, luôn nêu cao tính chủ động sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các hoạt động Đoàn.

Năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, Đoàn thanh niên VPQH tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên VPQH lần thứ tư, hưởng ứng và triển khai có hiệu quả nội dung các chương trình, kế hoạch hoạt động, các công việc cụ thể do Đảng ủy, lãnh đạo VPQH và Đoàn khối các cơ quan Trung ương giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoạt động phong trào, công tác tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng tiếp tục được Đoàn thanh niên chú trọng triển khai thường xuyên liên tục.

Ghi nhận những đóng góp và sự lớn mạnh, Đoàn thanh niên VPQH đã vinh dự được đón nhận Quyết định nâng cấp từ Đoàn cấp cơ sở.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cán bộ, đoàn viên, thanh niên VPQH nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đón nhận Quyết định nâng cấp Đoàn cấp cơ sở lên Đoàn tương đương cấp huyện. Chủ nhiệm Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, đây là sự kiện đặc biệt, có ý nghĩa đối với Đoàn thanh niên VPQH. Đó là sự ghi nhận quá trình lớn mạnh, trưởng thành của Đoàn thanh niên VPQH, vừa là vinh dự, đồng thời cũng đòi hỏi trách nhiệm lớn hơn đối với Đoàn thanh niên VPQH trong thời gian tới. Chủ nhiệm Nguyễn Hạnh Phúc mong muốn, Đoàn thanh niên VPQH tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu, nỗ lực, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 

Cổng thông tin điện tử