HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC NHIỆM KỲ 2020 - 2025

21/08/2023

Sáng ngày 21/8, tại Nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương chủ trì Hội nghị.

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG CHỦ TRÌ HỌP GIAO BAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Tới dự có Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nhữ Quang Cảnh; Phó Chủ nhiệm VPQH, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; Phó Chủ nhiệm VPQH Vũ Minh Tuấn; Phó Chủ nhiệm VPQH, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà; các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương nêu rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cán bộ, công chức lãnh đạo trong Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; giúp cán bộ, công chức, viên chức "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác. Đồng thời, đây là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo trong Đảng ủy, cơ quan Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thuộc Văn phòng Quốc hội. Giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí sử dụng, cán bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Với yêu cầu bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đề nghị, các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm, chính xác trong việc xem xét, đánh giá dựa trên các cơ sở Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động, phẩm chất đạo đức, lối sống của các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm 2 Phó Bí thư Đảng ủy và 3 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 2 Phó Bí thư Đảng ủy và 3 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước khi lấy phiếu tín nhiệm, Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. Theo kết quả kiểm phiếu được công bố công khai tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương được 27 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 100% tổng số đại biểu có mặt); Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản 26 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 96,3% tổng số đại biểu có mặt); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Phương Thủy 25 phiếu tín nhiệm cao, (chiếm 92,59% tổng số đại biểu có mặt); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn 26 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 96,3% tổng số đại biểu có mặt); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đức Thảo 22 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 81,48% tổng số đại biểu có mặt).

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương nêu rõ, kết quả phiếu tín nhiệm đã phản ánh trung thực, khách quan. Đồng thời, giúp cho các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm thấy rõ mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành tốt hơn trọng trách được Đảng, Nhân dân và nhà nước tin tưởng giao phó trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản phát biểu tại Hội nghị

Hình ảnh các đại biểu tham dự Hội nghị 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Trịnh Giáng Hương 

Vụ trưởng Vụ Hành chính Đỗ Thị Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu và kiểm phiếu 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Trịnh Giáng Hương phát biểu kết luận hội nghị

Hải Yến - Nghĩa Đức