HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ 11 NHIỆM KỲ 2020-2025

27/12/2022 15:54

Chiều ngày 27/12/2022, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng quốc hội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 cho ý kiến về Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2023. Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì hội nghị.

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY, LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ĐỐI THOẠI VỚI ĐẢNG VIÊN, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2023 của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nêu rõ, năm 2022, trong bối cảnh thuận lợi đan xen, với những khó khăn, thách thức, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, hoàn thành khối lượng lớn công việc theo kế hoạch.

Đảng ủy cơ quan tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên chú trọng đổi mới trong việc tham gia, tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp, phục vụ Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, hoàn thành khối lượng lớn công việc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì Hội nghị.

Đặc biệt, đã tham gia, tham mưu, phục vụ thành công Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Kỳ họp thứ 3, Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV và 16 Phiên họp của UBTVQH, 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, UBTVQH với chất lượng, hiệu quả tốt, được cử tri và Nhân dân đánh giá cao…

Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với các Ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Đảng đoàn Quốc hội tổ chức các hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập và triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy khối. Tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ, từng bước khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Các Ban tham mưu của Đảng ủy cơ quan, Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc đã chủ động hơn trong công tác xây dựng đảng, nhất là việc kiện toàn cấp ủy, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; sự phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị ngày một nhịp nhàng, hiệu quả rõ nét hơn; thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng...

Dự thảo báo cáo cũng nêu một số khó khăn, tồn tại, hạn chế; Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; đồng thời nêu phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó, năm 2023, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng Đảng. 

Về xây dựng tổ chức đảng, đảng viên và công tác tổ chức, cán bộ, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; phấn đấu 100% các tổ chức đảng đăng ký sinh hoạt chuyên đề theo từng quý trong năm 2023.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, đảng viên theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước và thực hiện tốt đoàn kết nội bộ. Thực hiện kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan theo quy định của Điều lệ Đảng; ban hành Quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý và phân cấp quản lý cán bộ.

Chỉ đạo thực hiện tổng kết công tác đảng năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng bộ cơ quan. Phấn đấu có trên 80% tổ chức đảng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có trên 90% đảng viên "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2023...

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Văn Hiển phát biểu tại Hội nghị.

Góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng; góp ý về một số nội dung trong dự thảo báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, như: kết cấu, bố cục của báo cáo, công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội; công tác tham mưu trong việc tuyển dụng cán bộ làm việc tại các cơ quan thuộc Văn phòng Quốc hội; đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn trong công tác của cán bộ, đảng viên, người lao động…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị Thường vụ Đảng bộ cơ quan tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo đầy đủ, toàn diện, đảm bảo sự thống nhất về số liệu giữa các cơ quan của Văn phòng Quốc hội. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Báo cáo cần làm rõ công tác tham mưu, phục vụ, đảm bảo tực hiện tốt các hoạt động của Quốc hội, của UBTVQH trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và công tác đối ngoại.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng lưu ý, trong năm 2023 Đảng bộ cơ quan tập trung lãnh đạo hoàn thiện thể chế của Văn phòng Quốc hội phục vụ hoạt động của Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp; Tích cực đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ chuyển đối số trong các hoạt động của Văn phòng Quốc hội; Tập trung xây dựng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ có chất lượng, chuyên môn cao; Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, nhất là các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan của UBTVQH, nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ…

Cũng tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ đã tiến hành các bước kiện toàn Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu mở đầu Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang nêu ý kiến về vai trò tham mưu, chỉ đạo của tổ chức Đảng trong công tác tuyển dụng nhân sự.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2023 của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu tại Hội nghị.

         

Các ý kiến góp ý tại hội nghị nhằm hoàn thiện Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2023 của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tiến hành các bước kiện toàn Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Lan Hương - Nghĩa Đức