HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ VIII

18/04/2022 16:07

Chiều 18/4, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VIII. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng dự có: Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Dự thảo báo cáo kết quả công tác Đảng quý I/2022 do Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Trịnh Giáng Hương trình bày cho thấy, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo cán bộ, đảng viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương trực tiếp tham gia kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu, phục vụ thành công kỳ họp bất thường lần thứ Nhất của Quốc hội Khóa XV, 03 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu, phục vụ tốt hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; các cuộc họp của Đảng đoàn Quốc hội…

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng trực thuộc đã chủ động nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng và xử lý kịp thời tại tổ chức cơ sở đảng. Về xây dựng, củng cố tổ chức đảng và công tác phát triển đảng viên, đã ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc năm 2022 của Đảng bộ cơ quan; chỉ đạo các Ban tham mưu của Đảng ủy cơ quan ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình công tác năm 2022.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Trịnh Giáng Hương trình bày báo cáo

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng thì Đảng ủy cơ sở, Ủy ban Kiểm tra các Đảng bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc ban hành và triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; đến nay, đã có 23/32 tổ chức đảng trực thuộc ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Ngoài ra, công tác dân vận tiếp tục được các tổ chức đảng trực thuộc, các đoàn thể trong cơ quan chú trọng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ; công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng…

Trong quý II/2022, dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là, chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Ba của Quốc hội Khóa XV; tham mưu, phục vụ các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu, phục vụ có hiệu quả các hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội; tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình giám sát.

Về công tác chính trị tư tưởng, phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 21-KL/ĐU của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và nghiên cứu, học tập kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ; thực hiện chặt chẽ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo kết quả công tác Đảng quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022; cho rằng, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia và tham mưu, phục vụ kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV; các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác chính trị, tư tưởng, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng được chủ động, tăng cường; kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối tới các tổ chức đảng trực thuộc…

Tuy nhiên, do đặc thù thời gian qua, tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và có nhiều người mắc tại địa bàn Thành phố Hà Nội nên đã làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc. Vì vậy, một số ý kiến đề nghị cần bổ sung thêm bối cảnh khó khăn do dịch bệnh để có đánh giá về kết quả công tác được toàn diện hơn. Ngoài ta, một số ý kiến đề nghị, cần sớm hoàn thiện cơ cấu tổ chức của VPQH; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ nêu rõ, trong quý II/2022, Đảng Ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội sẽ có nhiều nhiệm vụ trọng tâm quan trọng; đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và các cấp Ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

+ Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản nêu một số nội dung về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa đánh giá cao những kết quả đạt được trong Đảng quý I/2022; tuy nhiên đề nghị sớm kiện toàn cơ cấu nhân sự để đảm bảo khối lượng công việc chuyên môn

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương nhấn mạnh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhưng nhiều nhiệm vụ đã được hoàn thành

Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Đinh Ngọc Quý đề nghị cần sớm hoàn thiện Đề án Quốc hội điện tử, ứng dụng khoa học công nghệ để đảm bảo đáp ứng khối lượng công việc ngày càng lớn

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và các cấp Ủy trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

Hồ Hương- Minh Thành