CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021 CHI BỘ VỤ TỔNG HỢP

10/12/2021 16:02

Chiều 10/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2021 của Chi bộ Vụ Tổng hợp, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

 

Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ cùng các đảng viên Chi bộ Vụ Tổng hợp, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 của Chi bộ Vụ Tổng hợp

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Bí thư Chi bộ Vụ Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Phan Thị Thùy Linh trình bày báo cáo tóm tắt của Chi bộ về tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; kiểm điểm tập thể Chi ủy, đánh giá, dự kiến xếp loại chất lượng Chi bộ, tập thể Chi ủy và đảng viên năm 2021.

Chi bộ Vụ Tổng hợp là tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội có đặc thù là không chỉ gồm các đảng viên là công chức Văn phòng Quốc hội mà còn có các đảng viên là cán bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Đây là điều kiện thuận lợi cho Chi bộ trong việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời cũng là động lực để các cán bộ, đảng viên Chi bộ ngày càng nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong năm 2021.

Bí thư Chi bộ Vụ Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Phan Thị Thùy Linh trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Chi bộ Vụ Tổng hợp

Năm 2021 là năm chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, khối lượng và yêu cầu công việc lớn, trong đó có nhiều việc mới, khó, chưa từng có tiền lệ. Việc triển khai nhiệm vụ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất là tác động của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, Chi bộ Vụ Tổng hợp đã nêu cao tinh thần quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm, tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV…; kiện toàn về tổ chức và đổi mới cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Quốc hội và công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội. Công tác xây dựng Đảng cũng được tăng cường, đạt kết quả tích cực, nhận thức chính trị, đạo đức lối sống, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Thảo luận về Báo cáo tổng kết công tác năm của Chi bộ và Báo cáo kiểm điểm tập thể của Chi ủy tại hội nghị, các đại biểu tán thành và đánh giá cao báo cáo được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nội dung súc tích, ngắn gọn; đồng thời ghi nhận những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ trong năm 2021.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, trong năm 2021, Chi bộ Vụ Tổng hợp đã thực hiện nhiệm vụ một cách toàn diện, nhất là trong triển khai lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, gấp rút về tiền độ, không để xảy ra sai sót, phụ trách chuẩn bị nhiều báo cáo, dự kiến chương trình kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hội nghị, sự kiện của Quốc hội… Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát cũng được Chi ủy tiến hành bài bản, kịp thời, hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chia sẻ, có được kết quả trên là nhờ Chủ tịch Quốc hội là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ đã truyền tinh thần, khí thế, quyết tâm mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Chủ tịch Quốc hội đã chỉ đạo thực hiện giao ban hàng tháng giữa lãnh đạo Quốc hội với Văn phòng Quốc hội, với các cơ quan của Quốc hội... từ đó kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, gợi mở và tháo gỡ những lúng túng, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, mặc dù khối lượng công việc ngày càng nhiều nhưng đối với các cán bộ, đảng viên Chi bộ đây cũng là cơ hội để ngày càng trưởng thành, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công chung của toàn cơ quan.

Các đảng viên trong Chi bộ Vụ Tổng hợp cũng đều khẳng định, tinh thần của Chủ tịch Quốc hội về việc chuẩn bị từ sớm, từ xa, chủ động nắm bắt thông tin thực hiện nhiệm vụ, ngày càng nâng cao chất lượng tham mưu, phục đã được lan tỏa đến toàn bộ đảng viên trong Chi bộ và thấm nhuần trong từng hoạt động.

Về phương hướng nhiệm vụ của năm 2022, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị Chi bộ quan tâm thêm đến việc chủ động tham mưu đề xuất lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, báo cáo lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về những vấn đề thực tiễn đang đặt ra; tham mưu trong việc họp Ban Thư ký Quốc hội, tăng cường vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Thư ký và chế định Tổng Thư ký Quốc hội.  

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề xuất, trên tinh thần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng thực hiện chức năng của Quốc hội, Chi bộ cần sớm đề xuất nghiên cứu xây dựng Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, đề xuất việc sơ kết thực hiện Hiến pháp 2013, hướng đến tổng kết 10 năm tổ chức thi hành Hiến pháp 2013.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định vai trò của Vụ Tổng hợp trong cơ quan Văn phòng Quốc hội, vai trò của Chi bộ Vụ Tổng hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; ghi nhận trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng nhiều, số lượng nhân sự hạn chế nhưng Chi bộ Vụ Tổng hợp phát huy tinh thần là một tập thể đoàn kết, liên tục có những đổi mới trong hoạt động, góp phần hiệu quả vào hoạt động của Quốc hội nói chung.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ 2 vừa qua, công tác tổng hợp ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội tại tổ và hội trường được đại biểu Quốc hội đánh giá cao. Với nòng cốt thực hiện là Vụ Tổng hợp, công tác thư ký, tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội được thực hiện nhanh chóng, đầy đủ, nhờ đó các cơ quan trình, thẩm tra nắm được nội dung đại biểu góp ý để có giải trình sơ bộ và giải trình tiếp thu đầy đủ, sát ý kiến của đại biểu Quốc hội; từ đó giảm trùng lặp trong phát biểu và đi vào trọng tâm nội dung những vấn đề còn ý kiến khác nhau, góp phần vào thành công của kỳ họp, tiết kiệm thời gian, bảo đảm chất lượng, tạo sự đồng thuận cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị trong thời gian tới, Chi bộ Vụ Tổng hợp phát huy tinh thần chủ động hơn nữa, bám sát Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội với 107 đề án, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội để chủ động rà soát, đôn đốc nhắc nhở, bảo đảm tiến độ thực hiện trong giao ban với các cơ quan. Đồng thời, đề nghị quan tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, công tác văn thư, lưu trữ, quy trình lấy ý kiến văn bản; đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu điều hòa, phối hợp các cơ quan trong nội bộ Văn phòng Quốc hội, tham mưu cho lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội trong theo dõi, đôn đốc mối quan hệ giữa Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với các cơ quan khác trong hệ thống chính trị như Chủ tịch nước, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… Ngoài ra cũng cần quan tâm đến công tác nhân sự, chủ động tìm kiếm, tuyển dụng những người có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc cũng như quan tâm đến công tác cán bộ, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ cấp cao; chú trọng hơn nữa các công tác công đoàn, đoàn thanh niên.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Bí thư Chi bộ Vụ Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Phan Thị Thùy Linh cho biết trên cơ sở ý kiến phát biểu tại hội nghị sẽ hoàn thiện các báo cáo, hoàn thiện hồ sơ đánh giá xếp loại đảng viên theo đúng quy định; đồng thời khẳng định tập thể Chi bộ Vụ Tổng hợp sẽ nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chuyển hóa niềm vinh dự, tự hào khi được sinh hoạt cùng Chi bộ với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội để chuyển thành năng lượng mới, tích cực, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng tập thể Chi bộ Vụ Tổng hợp vững mạnh, đoàn kết, trong sạch, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội nghị, Chi bộ Vụ Tổng hợp đã tiến hành bỏ phiếu kín về đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2021; nhất trí xếp loại 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận Chi bộ Vụ Tổng hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Bảo Yến - Minh Thành