ĐOÀN KIỂM TRA SỐ 138 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ LÀM VIỆC VỚI TỔ ĐẢNG THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KINH TẾ

16/11/2021 09:51

Sáng 16/11, tại Nhà Quốc hội, Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị làm việc Tổ đảng Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Dự buổi làm việc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị Nguyễn Quang Dương và các thành viên Đoàn kiểm tra.

Về phía Tổ đảng ở Thường trực Ủy ban Kinh tế có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ, các thành viên Tổ đảng Thường trực Ủy ban Kinh tế, Chi bộ Vụ Kinh tế, Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội.

Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị làm việc Tổ đảng Thường trực Ủy ban Kinh tế

Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Vụ Kinh tế Nguyễn Đình Việt cho biết, Tổ đảng Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV có 12 đồng chí, trong đó Tổ trưởng là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội và 11 đồng chí là Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV. Mặc dù Tổ đảng Thường trực Ủy ban Kinh tế thành lập chưa lâu nhưng đã kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết, chung lòng xây dựng tập thể vững mạnh, thực hiện phân công hợp lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác lập pháp, giám sát và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo lĩnh vực được phân công, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung đặt ra tại Chương trình hành đồng của Tổ đảng.

Tổ đảng Thường trực Ủy ban Kinh tế luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện, nghị quyết của Đảng; cùng với đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội đến từng đảng viên và toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.

Đặc biệt, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổ đảng Thường trực Ủy ban Kinh tế đã xây dựng và ban hanh Chương trình hành động của Tổ đảng về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Bí thư Chi bộ Vụ Kinh tế Nguyễn Đình Việt báo cáo tại buổi làm việc 

Trong quá trình triển khai thực hiện, Tổ đảng Thường trực Ủy ban Kinh tế đã bám sát 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng, theo đó hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đẩy tư, sản xuất kinh doanh; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác của đơn vị, tập trung vào các nhiệm vụ chính trị cốt lõi thuộc chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội.

Dự kiến trong nhiệm kỳ Khóa XV sẽ có nhiều nội dung khó, phức tạp, yêu cầu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường gắn bó mật thiết với cử tri; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội chuyên trách; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Kiên quyết khắc phục yếu kém, trì trệ, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân. Tạo lập cơ chế rõ ràng hơn để các Tiểu ban chuyên môn hoạt động; quy định rõ hơn hoạt động của Tổ đảng.

Qua nghe báo cáo và trao đổi tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc chuẩn bị báo cáo của Tổ đảng Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội công phu, nghiêm túc, trách nhiệm. Đoàn kiểm tra nhận thấy Tổ đảng Thường trực Ủy ban Kinh tế đã có cách làm bài bản trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, nổi bật là việc sớm xây dựng và ban hành được Chương trình hành động của Tổ đảng nhằm tổ chức triển khai thực hiện, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội với các đầu việc và tiến độ thực hiện được xác định cụ thể.

Nhấn mạnh, với việc chủ động xây dựng Chương trình hành động sớm cho thấy quyết tâm cao của Tổ đảng Thường trực Ủy ban Kinh tế trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và các nhiệm vụ được giao, Đoàn kiểm tra cũng cho rằng, thời gian qua, Tổ đảng Thường trực Ủy ban Kinh tế đã đảm nhận khối lượng công việc tương đối lớn và đều có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của đất nước như: thẩm tra các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn 5 năm, kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hay trong nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội vừa qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Tổ trưởng Tổ đảng Thường trực Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh tiếp thu ý kiến Đoàn kiểm tra và trao đổi, làm rõ một số vấn đề

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Tổ đảng bổ sung báo cáo, làm rõ tình hình đặc điểm về tổ chức Đảng, cơ cấu tổ chức, thành viên của Ủy ban Kinh tế trong nhiệm kỳ mới, mối quan hệ của Tổ đảng với Ủy ban, với các tổ đảng khác và chi bộ; đánh giá chất lượng tham mưu của Chi bộ phối hợp với Tổ đảng trong thực hiện nhiệm vụ, cần có đánh giá tính chuyên nghiệp, năng lực có đáp ứng yêu cầu đề ra; kết quả bước đầu và tiến độ thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Chương trình hành động của Tổ đảng, việc kiểm tra giám sát đối với triển khai Chương trình hành động cũng như  những khó khăn, hạn chế.

Tiếp thu ý kiến Đoàn kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết sẽ sớm bổ sung làm rõ các nội dung để hoàn thiện báo cáo. Đồng thời khẳng định công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng được Tổ đảng quan tâm thực hiện từ sớm, từ xa, bởi đây là cơ sở chính trị quan trọng để tham mưu xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đến nay, việc thực hiện Chương trình hành động đã bám sát tiến độ đề ra, các nội dung đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho hay, có được những kết quả trên là nhờ sự cống hiến, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên Tổ đảng, Chi bộ và toàn thể công chức trong đơn vị.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh ý nghĩa của Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để từ đó đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Do đó, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng không chỉ trong một giai đoạn mà phải thường xuyên, liên tục và trong cả nhiệm kỳ không chỉ đối với cán bộ đảng viên mà cả đến từng quần chúng trong đơn vị.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra Nguyễn Quang Dương kết luận buổi làm việc

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra Nguyễn Quang Dương hoan nghênh, đánh giá cao sự chuẩn bị trách nhiệm, nghiêm túc của Tổ đảng Thường trực Ủy ban Kinh tế, qua buổi làm việc đã làm sâu sắc nhiều vấn đề, cơ bản phản ánh các mặt đề ra. Đồng thời, đề nghị Tổ đảng Thường trực Ủy ban Kinh tế hoàn thiện báo cáo bám sát đề cương yêu cầu, tập trung làm rõ thêm một số vấn đề Đoàn kiểm tra đã nêu; lưu ý công tác tuyên truyền phổ biến qua tiếp xúc cử tri, trên diễn đàn Quốc hội, bên cạnh việc bám sát Chương trình hành động đề ra cần chủ động tham mưu đề xuất những nội dung thực sự cần thiết cấp bách xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống./.

Bảo Yến - Nghĩa Đức