HÌNH ẢNH ĐOÀN KIỂM TRA 138 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

15/11/2021 16:48

Chiều 15/11, tại Nhà Quốc hội, Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị Nguyễn Quang Dương và các thành viên Đoàn kiểm tra.

Về phía Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ, các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và cán bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội.

Trao đổi tại buổi làm việc, qua xem xét tình hình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, việc xây dựng Chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và công tác tuyên truyền, cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, các thành viên Đoàn kiểm tra đánh giá cao báo cáo của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và Đảng đoàn Quốc hội được chuẩn bị công phu, với hệ thống phụ lục đầy đủ, đã bám sát đề cương yêu cầu, phản ánh được đặc điểm tình hình, kết quả triển khai thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đoàn kiểm tra ghi nhận Đảng đoàn Quốc hội đã có chỉ đạo cụ thể, tổ chức thực hiện bài bản, đầy đủ, sớm ban hành Chương trình hành động để từ đó các Tổ đảng xây dựng Chương trình hành động của mình và tổ chức triển khai thực hiện; ấn tượng với nội dung Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội với hơn 100 đề án phân công nhiệm vụ cho các Tổ đảng chỉ đạo thực hiện trong từng lĩnh vực.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra Nguyễn Quang Dương cho biết, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc kiểm tra việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị làm việc với các đơn vị thuộc Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội trước khi làm việc chính thức với Đảng đoàn Quốc hội để cùng xem xét việc triển khai thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị tại cơ quan, đơn vị, công tác tham mưu, phục vụ, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, điểm tốt để triển khai tốt nhất các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội

Trao đổi tại buổi làm việc, thành viên Đoàn kiểm tra đề nghị báo cáo làm rõ thêm về đặc thù mô hình tổ chức đảng, quản lý sinh hoạt đảng tại các cơ quan Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; cập nhật các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng. Đoàn kiểm tra nhấn mạnh cũng đề nghị quan tâm đánh giá kỹ lưỡng tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình hành động, đánh giá năng lực của các bộ, đảng viên…

Các đại biểu làm rõ một số ý kiến thành viên Đoàn kiểm tra quan tâm

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết trên cơ sở ý kiến Đoàn kiểm tra sẽ hoàn thiện các báo cáo; đồng thời làm rõ đặc thù là cơ quan xây dựng pháp luật nên việc tự nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, văn kiện Đại hội Đảng tại các cơ quan của Quốc hội được chú trọng, được cán bộ, đảng viên Thường trực Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội ý thức quán triệt cao bởi đây là cơ sở chính trị quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, cùng với đó đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống thông qua công tác xây dựng luật, pháp lệnh

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tại từng cơ quan, đơn vị được tiến hành thường xuyên. Công tác thông tin tuyên truyền cũng được chú trọng thực hiện tốt. Đặc biệt với tinh thần đổi mới, chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa lãnh đạo Quốc hội thường xuyên có các cuộc họp giao ban hàng tháng với các cơ quan để bảo đảm các nội dung chương trình làm việc, bảo đảm cụ thể hóa Chương trình hành động theo đúng tiến độ

Kết luận buổi làm việc, khẳng định vai trò của công tác học tập, quán triệt, tuyên tuyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng một cách thực chất góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra Nguyễn Quang Dương đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao đã tham mưu giúp Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra Nguyễn Quang Dương lưu ý các cơ quan tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc để hoàn thiện các báo cáo và chuẩn bị tốt có buổi làm việc của Đoàn kiểm tra với Đảng đoàn Quốc hội trong thời gian tới

Minh Thành