ĐOÀN KIỂM TRA 138 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

15/11/2021 16:28

Chiều 15/11, tại Nhà Quốc hội, Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị Nguyễn Quang Dương và các thành viên Đoàn kiểm tra.

Về phía Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ, các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và cán bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội.

Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra Nguyễn Quang Dương cho biết, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc kiểm tra việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị làm việc với các đơn vị thuộc Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội trước khi làm việc chính thức với Đảng đoàn Quốc hội để cùng nhau xem xét việc triển khai thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị tại cơ quan, đơn vị, công tác tham mưu, phục vụ, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, điểm tốt để cùng nhau triển khai tốt nhất các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ cho biết, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng đoàn Quốc hội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp và phục vụ Đảng đoàn Quốc hội ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ban hành Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội

Bên cạnh việc cụ thể hóa nhiều nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành các nhiệm vụ, giải pháp và chương trình, đề án, nghị quyết, quy chế, quy định cụ thể trong Chương trình hành động của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên tuyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Chương trình hành động của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội. Ngoài ra, Đảng uỷ cơ quan còn chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các tổ chức đoàn thể ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra, các Ban tham mưu của Đảng ủy cơ quan và Văn phòng Đảng – Đoàn thể tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan chỉ đạo triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động.

Trao đổi tại buổi làm việc, qua xem xét tình hình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, việc xây dựng Chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và công tác tuyên truyền, cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, các thành viên Đoàn kiểm tra đánh giá cao báo cáo của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và Đảng đoàn Quốc hội được chuẩn bị công phu, với hệ thống phụ lục đầy đủ, đã bám sát đề cương yêu cầu, phản ánh được đặc điểm tình hình, kết quả triển khai thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đoàn kiểm tra ghi nhận Đảng đoàn Quốc hội đã có chỉ đạo cụ thể, tổ chức thực hiện bài bản, đầy đủ, sớm ban hành Chương trình hành động để từ đó các Tổ đảng xây dựng Chương trình hành động của mình và tổ chức triển khai thực hiện; ấn tượng với nội dung Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội với hơn 100 đề án phân công nhiệm vụ cho các Tổ đảng chỉ đạo thực hiện trong từng lĩnh vực.

Bên cạnh đó, thành viên Đoàn kiểm tra đề nghị báo cáo làm rõ thêm về đặc thù mô hình tổ chức đảng, quản lý sinh hoạt đảng tại các cơ quan Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; cập nhật các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng. Ghi nhận hệ thống văn bản quan triệt, tuyên tuyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của cơ quan Văn phòng Quốc hội tương đối đầy đủ, toàn diện, song các thành viên Đoàn kiểm tra nhấn mạnh điều quan trọng là kết quả thực hiện, do đó đề nghị quan tâm đánh giá kỹ lưỡng tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình hành động, đánh giá năng lực của các bộ, đảng viên…

Tổng Thư  ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra và báo cáo làm rõ một số vấn đề 

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trên cơ sở ý kiến Đoàn kiểm tra sẽ hoàn thiện các báo cáo; đồng thời làm rõ đặc thù là cơ quan xây dựng pháp luật nên việc tự nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, văn kiện Đại hội Đảng tại các cơ quan của Quốc hội được chú trọng, được cán bộ, đảng viên Thường trực Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội ý thức quán triệt cao bởi đây là cơ sở chính trị quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, cùng với đó đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống thông qua công tác xây dựng luật, pháp lệnh. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tại từng cơ quan, đơn vị được tiến hành thường xuyên. Công tác thông tin tuyên truyền cũng được chú trọng thực hiện tốt.

Đặc biệt với tinh thần đổi mới, chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa, lãnh đạo Quốc hội thường xuyên có các cuộc họp giao ban hàng tháng với các cơ quan để bảo đảm các nội dung chương trình làm việc, bảo đảm cụ thể hóa Chương trình hành động theo đúng tiến độ.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị Nguyễn Quang Dương phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, khẳng định vai trò của công tác học tập, quán triệt, tuyên tuyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng một cách thực chất, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra Nguyễn Quang Dương đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao đã tham mưu giúp Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời lưu ý các cơ quan tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc để hoàn thiện các báo cáo và chuẩn bị tốt có buổi làm việc của Đoàn kiểm tra với Đảng đoàn Quốc hội trong thời gian tới./.

Bảo Yến - Minh Thành