HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2020-2025

22/03/2021

Chiều 22/03, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ trình bày Báo cáo kết quả công tác Đảng quý I/2021, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

Các đại biểu nhất trí cho rằng, quý I/2021, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu, phục vụ thành công 3 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; Tham mưu, phục vụ các cuộc họp của Đảng đoàn Quốc hội, phiên họp thứ 2 và thứ 3 của Hội đồng bầu cử quốc gia, Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi làm việc đối với 86 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV; Kết quả tất cả 86 đồng chí được giới thiệu ứng cử với số phiếu cao. Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ trình bày Báo cáo kết quả công tác Đảng quý I/2021, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021

Cũng trong quý I/2021, Đảng ủy cơ quan đã tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng; kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối tới các tổ chức đảng trực thuộc. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên; các cấp ủy duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Quan tâm chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2021.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra rằng, công tác Đảng của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội vẫn còn một số tồn tại như, do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, việc triển khai chương trình công tác năm 2021 của một số tổ chức đảng trực thuộc, nhất là sinh hoạt chuyên đề bị chậm so với kế hoạch đề ra.

Quý II/2021, các đại biểu xác định nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đó là, chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc phục vụ Kỳ họp thứ Mười một của Quốc hội Khóa XIV; tham mưu, nghiên cứu việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội Khóa XV; tham mưu, phục vụ 3 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu, phục vụ có hiệu quả các hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình giám sát.

- Tham mưu, phục vụ các phiên họp, các Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia và các công việc liên quan đến cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với các địa phương lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với các đồng chí được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và tham mưu, tổ chức phục vụ bầu cử, chuẩn y kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV.

- Nghiên cứu, tham mưu, phục vụ công tác bầu nhân sự lãnh đạo Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của UBTVQH khóa XIV.

- Lãnh đạo tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiên cứu, tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, tiếp tục xây dựng Đề án Quốc hội điện tử, giai đoạn 2019 - 2026.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Gương mẫu thực hiện văn hóa công vụ, văn hóa công sở trong công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội”.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế văn hóa công vụ, văn hóa công sở; Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị; yêu cầu cán bộ, đảng viên trong cơ quan gương mẫu thực hiện các quy định, nội quy, quy chế, đảm bảo giờ làm việc, không uống bia, rượu buổi trưa và trong các phiên trực.

- Tiếp tục lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị và cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và các quy định của cơ quan VPQH về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh đề nghị thời gian tới cần chủ động tập trung chỉ đạo các các vụ, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị, phục vụ cho kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV; tham mưu chuẩn bị cho kỳ họp thứ 1 của Quốc hội khóa XV; các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, lãnh đạo chỉ đạo phối hợp với các địa phương lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và tham mưu tổ chức phục vụ bầu cử, chuẩn y kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong công tác xây dựng đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đề nghị cần kết hợp tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 28 của Đảng ủy cơ quan về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương./.

Bích Ngọc - Minh Thành

Các bài viết khác