ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI SẼ SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

05/02/2021

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ khẳng định: Trong năm 2021, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội sẽ kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên đổi mới mạnh mẽ trong việc tham gia, tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp, phục vụ thành công khối lượng lớn công việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị

Nhìn lại hoạt động trong năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ nhấn mạnh: Đảng ủy cơ quan đã chú trọng tham mưu, phục vụ thành công kỳ họp thứ 9, thứ 10 của Quốc hội (theo hình thức trực tuyến và hội nghị trực tiếp tại hội trường) và 11 phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nhiều đổi mới, năng động, phù hợp, hiệu quả, được cử tri đánh giá cao. Toàn thể cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các vụ, cục, đơn vị thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, an toàn tuyệt đối.


Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ​của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Trong năm 2020, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của 32/32 Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc; tổ chức thành công, đúng tiến độ Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu được các đồng chí tham gia cấp ủy các cấp có đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ, năng lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ, từng bước khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chi bộ định kỳ. Triển khai có hiệu quả công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị và thực hiện tốt nghiệp vụ công tác đảng.

Các Ban tham mưu của Đảng ủy cơ quan, Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc đã chủ động hơn trong công tác xây dựng đảng; sự phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị ngày một nhịp nhàng, hiệu quả rõ nét hơn; thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Lãnh đạo các đoàn thể chủ động triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch của từng tổ chức.

Bên cạnh những thành quả đạt được, trong năm 2020, Đảng ủy Văn phòng Quốc hội vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế. Do phải thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương nên việc tham mưu, tổ chức phục vụ một số hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội phải điều chỉnh thời gian; việc tổ chức đại hội các chi bộ cũng phải điều chỉnh thời gian so với Kế hoạch ban đầu.

Đó là vẫn còn có cấp ủy chuẩn bị văn kiện phục vụ đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 chưa thật kỹ lưỡng; một số tổ chức đảng chậm hoàn thiện các chương trình kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ mới, năm 2020 và báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; một số cấp ủy trực thuộc chậm nộp báo cáo công tác đảng hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm 2020. Vẫn còn đảng viên vi phạm quy định của Đảng về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (hút thuốc lá không đúng nơi quy định) làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc và sức khỏe của mọi người trong cơ quan, đơn vị.

Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng của một số cấp ủy trực thuộc có lúc chưa kịp thời. Việc chậm trình phê duyệt Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy bên trong của Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp, Báo Đại biểu nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam gây tâm tư, lo lắng đối với cán bộ, đảng viên.


Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế là do một số cấp ủy trực thuộc chưa thực sự tập trung chuẩn bị các văn kiện Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, chưa chú trọng ban hành các văn bản của nhiệm kỳ mới theo quy định. Một số cán bộ, đảng viên còn thiếu gương mẫu trong việc thực hiện quy định của Đảng về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, chưa thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức tới việc xây dựng và nộp báo cáo định kỳ theo quy định, còn lúng túng trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Theo đó, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tham mưu Quốc hội kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; thực hiện tốt việc tham gia, tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp và tổ chức phục vụ có chất lượng kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ nhất và thứ hai, Quốc hội khóa XV, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu, phục vụ có hiệu quả và đổi mới các hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội; triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình giám sát năm 2021; tham mưu Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội; Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ cho biết: Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tập trung tham mưu, phục vụ công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo tinh thần Chỉ thị số 45 - CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu, phục vụ công tác nhân sự của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV, giới thiệu cán bộ, đảng viên của Văn phòng Quốc hội đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; tham mưu, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021). Chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu, phục vụ thành công việc bàn giao các các Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội về địa phương theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.


Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh khen thưởng đối với các tổ chức Đảng, đảng viên năm 2020.

Lãnh đạo việc triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp, Báo Đại biểu nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam (sau khi được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). Tiếp tục thực hiện Đề án Quốc hội điện tử giai đoạn 2019-2026; đảm bảo an ninh, an toàn trong cơ quan; chỉ đạo phê duyệt hệ thống danh mục vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Quốc hội. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội bảo đảm chu đáo, an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế văn hóa công vụ, văn hóa công sở; tổ chức thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị năm 2021; quán triệt cán bộ, đảng viên trong cơ quan gương mẫu thực hiện các quy định, nội quy, quy chế, đảm bảo giờ làm việc, không uống bia, rượu buổi trưa và trong các phiên trực. 

Chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện tổng kết thi đua, khen thưởng công tác chính quyền, các đoàn thể năm 2021 và phát động thi đua năm 2022; tổ chức đánh giá tổng kết công tác Văn phòng Quốc hội năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và hội nghị đối thoại cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện nhận xét, đánh giá công tác cán bộ năm 2021 của chính quyền; chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng và học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng: Lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng đến các cấp ủy trực thuộc; chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Duy trì giao ban Bí thư cấp ủy hằng quý để triển khai thực hiện công tác đảng và kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, chủ động tháo gỡ, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh từ đảng bộ, chi bộ cơ sở. Chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các văn bản quan trọng của Đảng trong năm 2021 đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 28-KH/ĐU của Đảng ủy cơ quan về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Chỉ đạo 100% đảng viên đăng ký xây dựng bản cam kết tu dưỡng rèn luyện của cá nhân năm 2022, thực hiện theo cam kết.

Về xây dựng tổ chức đảng, đảng viên và công tác tổ chức, cán bộ: Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; phấn đấu 100% các tổ chức đảng đăng ký sinh hoạt chuyên đề theo từng quý trong năm 2021.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ, đảng viên theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước và thực hiện tốt đoàn kết nội bộ. Chỉ đạo kiện toàn cấp ủy, chú trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị; tăng cường công tác quản lý đảng viên; cử quần chúng ưu tú, đảng viên mới tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị theo kế hoạch; cử cán bộ, đảng viên tham dự khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị theo phân cấp quản lý. Tiếp tục triển khai Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Chỉ đạo bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Đảng, bổ sung hồ sơ đảng viên; lãnh đạo đảng viên trong Đảng bộ thực hiện nghiêm việc sinh hoạt tại nơi cư trú; thực hiện chuyển sinh hoạt đảng về địa phương đối với đảng viên đã thực hiện chế độ hưu trí theo quy định của Đảng.

Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng sẽ báo cáo Đảng đoàn Quốc hội về công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021; kết quả công tác Đảng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Chỉ đạo thực hiện tổng kết công tác đảng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đảng bộ cơ quan. Phấn đấu có trên 80% tổ chức đảng "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có trên 90% đảng viên "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", 20% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2021.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; đồng thời, ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy cơ quan và chỉ đạo xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan, của các cấp ủy trực thuộc trong năm 2021.

Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan và các cấp ủy trực thuộc tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề theo đúng kế hoạch; phấn đấu kiểm tra, giám sát 8 tổ chức đảng (2 đảng bộ cơ sở và 6 chi bộ) trực thuộc trong năm 2021. Chủ động phát hiện, kiểm tra và xử lý tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo (nếu có). Kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảng viên sinh hoạt tại chi bộ và quản lý đảng viên ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế văn hóa công vụ, văn hóa công sở, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị và đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 120 - KL/TW của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên, đoàn viên; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tổng kết của các đoàn thể năm 2021.

Trong năm 2021, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện Kế hoạch đã đề ra trong năm đảm bảo chất lượng hiệu quả; tổ chức có hiệu quả thiết thực các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa dịp 27/7 và dịp 22/12, tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2022... Chỉ đạo tổ chức 02 Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy cơ quan, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động trong cơ quan./.

Bích Lan