ĐẢNG ĐOÀN QUỐC HỘI VÀ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

ĐẢNG ĐOÀN QUỐC HỘI VÀ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

09/03/2023 17:20

Sáng 09/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã ký Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ 11 NHIỆM KỲ 2020-2025

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ 11 NHIỆM KỲ 2020-2025

27/12/2022 15:54

Chiều ngày 27/12/2022, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng quốc hội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 cho ý kiến về Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2023. Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì hội nghị.

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY, LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ĐỐI THOẠI VỚI ĐẢNG VIÊN, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY, LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ĐỐI THOẠI VỚI ĐẢNG VIÊN, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

27/12/2022 11:35

Sáng 27/12, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan và Công đoàn Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì Hội nghị.

HỘI NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

HỘI NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

29/10/2022 10:30

Sáng 29/10, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

ĐẠI HỘI CHI BỘ DÂN TỘC NHIỆM KỲ 2022 - 2025:  ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI CHI BỘ DÂN TỘC NHIỆM KỲ 2022 - 2025: ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

13/10/2022 11:43

Sáng 13/10, tại Nhà Quốc hội, Chi bộ Dân tộc thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội trong đó xác định rõ phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ LỄ TÂN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ LỄ TÂN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

12/10/2022 11:46

Sáng ngày 12/10 tại Nhà Quốc hội, Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế (thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội) tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cùng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Cục trưởng Cục Quản trị I Phạm Đức Thảo dự và chỉ đạo Đại hội.

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI PHẠM ĐÌNH TOẢN DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI PHẠM ĐÌNH TOẢN DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

06/10/2022 12:22

Sáng ngày 06/10 tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản dự và chỉ đạo Đại hội.

ĐẠI HỘI CHI BỘ BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

04/10/2022 15:09

Sáng 04/10, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn Phòng Quốc hội tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG ĐẢNG – ĐOÀN THỂ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG ĐẢNG – ĐOÀN THỂ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

04/10/2022 18:58

Chiều ngày 04/10, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, 22 Hùng Vương, Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022-2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022-2025

03/10/2022 20:00

Chiều ngày 03/10, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương tham dự và chỉ đạo tại Đại hội.

Các tin đã đưa: