ĐẠI HỘI CHI BỘ DÂN TỘC NHIỆM KỲ 2022 - 2025: ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

13/10/2022

Sáng 13/10, tại Nhà Quốc hội, Chi bộ Dân tộc thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội trong đó xác định rõ phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ TỔ CHỨC – CÁN BỘ: TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC SINH HOẠT CHI BỘ

ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG ĐẢNG – ĐOÀN THỂ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Tổ trưởng Tổ đảng Y Thanh Hà Niê Kđăm; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Dân tộc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe và thảo luận về Báo cáo tổng kết công tác cả Chi bộ Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2022.  

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ Vụ Dân tộc nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 5 đồng chí: đồng chí Leo Thị Lịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Sa Văn Khiêm, Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội làm Phó Bí thư Chi bộ; các đồng chí Phan Văn Cương, Lỳ Ly Na, Nguyễn Tiến Thành làm Chi ủy viên. Đồng thời, với 100% đảng viên tham gia biểu quyết nhất trí, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Dân tộc nhiệm kỳ 2022-2025.

Các đảng viên Chi bộ Dân tộc tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chi bộ, Chi ủy Dân tộc đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên chủ động, sáng tạo, cố gắng khắc phục, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội đồng Dân tộc, cơ bản hoàn thành Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra.

Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đúng định kỳ, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, phương thức sinh hoạt được cải tiến, không ngừng nâng cao hiệu quả, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt. Việc cập nhật, tiếp nhận tài liệu, quản lý văn bản đến, đi và thông tin đến đảng viên có hệ thống, bài bản kết hợp với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (eOfice, mail, zalo…) trong hoạt động đã đem lại hiệu quả tốt, giúp Chi bộ và đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các đảng viên trong Chi bộ luôn giữ vững tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, cầu thị, đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình gắn với tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các quy định về những điều đảng viên không được làm, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chủ động, sáng tạo, cố gắng khắc phục vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội đồng Dân tộc. Trong nhiệm kỳ, một số đảng viên Chi bộ có thành tích xuất sắc, được tặng thưởng Huân chương độc lập, được trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng…

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm và Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản chúc mừng Chi ủy Chi bộ Dân tộc nhiệm kỳ 2022-2025

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ xác định tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản bày tỏ sự nhất trí với phương hướng chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra trong Báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, đề nghị Chi bộ Dân tộc thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; bảo đảm thiết thực, cụ thể, hiệu quả, phù hợp với đặc thù hoạt động của Chi bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Lưu ý, công tác lãnh đạo của Chi bộ cần bám sát Nghị quyết của Đại hội Chi bộ, Nghị quyết và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, có kế hoạch triển khai cụ thể. Chi bộ Dân tộc cần tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết, kết luận của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, bảo đảm nguên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Thay mặt Tổ đảng và Thường trực Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đã gửi lời chúc mừng Ban Chi ủy Dân tộc nhiệm kỳ mới, khẳng định đây là sự tin tưởng của Đại hội đối với các đồng chí, là vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu ngày càng cao của công tác Đảng trong tình hình mới. Bày tỏ tin tưởng mỗi Chi ủy viên và tập thể Chi ủy luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm, khắc phục, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại Đại hội Chi bộ Dân tộc nhiệm kỳ 2022-2025

Nhất trí với các nội dung của dự thảo Báo cáo và dự thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng, với tính đặc thù trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng Dân tộc, có ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Chi bộ và từng đồng chí đảng viên, trên vị trí, nhiệm vụ được giao đã chủ động, tích cực nghiên cứu, học tập, tận tâm, trách nhiệm và hoàn thành nhiều công việc có yêu cầu ngày càng cao theo chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng ủy cơ quan và Văn phòng Quốc hội, nổi bật là đóng góp quan trọng vào việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 68a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thẩm tra trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Đây là những thành tích tiêu biểu nhưng cũng là những thách thức đặt ra cho Chi bộ, Hội đồng Dân tộc trong việc tiếp tục phát huy truyền thống để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tham mưu, đề xuất với Quốc hội về ban hành và giám sát thực thi chính sách dân tộc trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nêu rõ.

Chỉ rõ, dù đã có nhiều cố gắng nhưng có việc, có lúc, có một số đảng viên, kết quả công tác còn hạn chế, tác phong chưa thể hiện rõ trách nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh điều này đòi hỏi, mỗi đảng viên trên cương vị công tác, phải đặt mình là một cấu phần cơ bản của tập thể, cần thực sự cầu thị, với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, nghiêm túc tự kiểm điểm, nhìn nhận bản thân mình đã thực sự nỗ lực, cố gắng vươn lên đáp ứng yêu cầu công việc, đóng góp những gì trong kết quả chung của tập thể ; nhất là đối với các đảng viên là đại biểu Quốc hội, đây còn là sự đền đáp đối với niềm tin, lời hứa trước cử tri và đồng bào các dân tộc; từ đó có cách thức, giải pháp khắc phục khó khăn, rèn luyện, nâng cao năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Lưu ý, trong thời gian tới, nhiệm vụ chính trị của Hội đồng Dân tộc rất nặng nề, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng, nguồn lực quan trọng nhất chính là 27 đảng viên của Chi bộ, là yếu tố quyết định nhất để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị Chi bộ, Chi ủy phối hợp chặt chẽ với Tổ đảng và Thường trực Hội đồng Dân tộc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng ủy cơ quan và Văn phòng Quốc hội bảo đảm thống nhất, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Chi bộ gắn với khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra qua nhiệm kỳ 2020-2022; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả; xây dựng tập thể thực sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng nhấn mạnh yêu cầu về tiếp tục bảo đảm nguyên tắc, tập trung dân chủ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Chi ủy. Trong đó, tiếp tục làm tốt việc triển khai, cụ thể hóa kịp thời sự chỉ đạo của cấp trên; phân công trách nhiệm cán bộ, đảng viên bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm gắn với công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ và kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm.

Bí thư Chi bộ Dân tộc nhiệm kỳ 2022-2025 Leo Thị Lịch phát biểu bế mạc Đại hội

Bế mạc Đại hội, Bí thư Chi bộ Dân tộc nhiệm kỳ 2022-2025 Leo Thị Lịch phát biểu, thay mặt Chi ủy khóa mới tiếp thu các ý kiến chỉ đạo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Tổ trưởng Tổ đảng Y Thanh Hà Niê Kđăm và của Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; khẳng định quyết tâm của Chi ủy cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Dân tộc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương - Bí thư Chi bộ Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2022 phát biểu tại Đại hội

Phó Bí thư Chi bộ Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025 Tăng Tiến Tùng trình bày báo cáo tổng kết công tác Chi bộ Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2022

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry phát biểu thảo luận

Vụ trưởng Vụ Dân tộc Sa Văn Khiêm phát biểu thảo luận

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm bỏ phiếu

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân bỏ phiếu

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Dân tộc nhiệm kỳ 2022-2025

Ban Kiểm phiếu làm việc

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản cùng Chi ủy Chi bộ Dân tộc nhiệm kỳ mới 

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm chúc mừng Chi ủy Chi bộ Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2022 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bảo Yến - Phạm Thắng - Trọng Quỳnh