ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ LỄ TÂN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

12/10/2022

Sáng ngày 12/10 tại Nhà Quốc hội, Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế (thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội) tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cùng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Cục trưởng Cục Quản trị I Phạm Đức Thảo dự và chỉ đạo Đại hội.

ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ TỔ CHỨC – CÁN BỘ: TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC SINH HOẠT CHI BỘ

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI PHẠM ĐÌNH TOẢN DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Đại hội Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Cùng dự Đại hội có Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng Quốc hội Trần Hoài Nam và 33 Đảng viên Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022, Bí thư Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế Đỗ Hoàng Việt cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy và Chi bộ Vụ luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan và sự quan tâm của Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, qua đó Chi ủy và Chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được từ nhiệm kỳ 2017-2020, tập trung chỉ đạo đơn vị nỗ lực phấn đấu, củng cố khối đoàn kết, thống nhất của đơn vị, nhờ đó phát huy được sức mạnh tập thể; nâng cao năng lực trong lãnh đạo và thực hiện công tác chính trị, tư tưởng cũng như trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đảng viên trong Chi bộ chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, có lập trường, tư tưởng vững vàng; luôn tin tưởng, phục tùng sự lãnh đạo của cấp ủy; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chi ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền luôn phát huy tinh thần nêu gương trong mọi mặt công tác, trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như đạo đức, lối sống, rèn luyện phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện dân chủ, đúng quy trình, cơ bản đúng theo kế hoạch được Chi bộ đề ra.

Bí thư Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế Đỗ Hoàng Việt báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.

Bí thư Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế Đỗ Hoàng Việt nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020-2022, Chi ủy và Chi bộ quán triệt đầy đủ và kịp thời Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ và hằng năm. Chất lượng Chi bộ được nâng cao - đặc biệt là chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chuyên đề đi vào nề nếp, được nâng cao rõ rệt.

Tập thể Chi bộ và từng đảng viên không ngừng nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn; Chi ủy và Chi bộ luôn bám sát các chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và nghị quyết của Chi bộ; kịp thời đề nghị cấp ủy cấp trên hướng dẫn triển khai khi cần thiết; làm tốt công tác lãnh đạo tư tưởng, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo đoàn thể.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế Đỗ Hoàng Việt cũng cho biết, Chi bộ cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế ở nhiệm kỳ vừa qua cần phải rút kinh nghiệm để khắc phục như: Chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng cao rõ rệt nhưng sự tham gia của đảng viên còn chưa đồng đều; việc bố trí sinh hoạt chi bộ định kỳ còn phụ thuộc nhiều vào tiến độ và yêu cầu công việc chuyên môn; Công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là công tác bổ sung các nhân sự còn thiếu trong biên chế của đơn vị cũng chưa theo kịp yêu cầu của công việc và kế hoạch đề ra của Chi bộ.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, Bí thư Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế Đỗ Hoàng Việt nhấn mạn, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ hướng tới mục tiêu tăng cường đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng Chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, phát huy gương mẫu của người đảng viên, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

Chi bộ cũng đặt ra chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2022-2025 như: Chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác tổ chức cán bộ; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú, phát triển Đảng, phấn đấu kết nạp được từ 01 đến 02 đảng viên mới; Tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề đầy đủ, đúng quy định và nội dung chương trình đề ra; Tăng cường phát huy vai trò, sự tham gia của Đảng viên trẻ trong hoạt động sinh hoạt chuyên môn và công tác đảng của Chi bộ; Thực hiện giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với 100% đảng viên của Chi bộ; Lãnh đạo tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Cục trưởng Cục Quản trị I Phạm Đức Thảo phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Cục trưởng Cục Quản trị I Phạm Đức Thảo ghi nhận, nhiệm kỳ 2020 – 2022 vừa qua, Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế đã hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra, đạt kết quả đồng đều và toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có những kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên, lãnh đạo đoàn thể, phối hợp với chính quyền hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng cao rõ rệt, công tác Đảng vụ có nhiều chuyển biến tích cực.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đức Thảo đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, cấp ủy và Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế cần tiếp tục chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên và quần chúng. Việc coi trọng phổ biến, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên sẽ giúp nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của quần chúng và đảng viên vào sự lãnh đạo của Chi bộ nhằm hoàn thành những mục tiêu đề ra.

Cấp ủy và mỗi đảng viên trong Chi bộ cần quán triệt nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, nêu gương, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của Chi bộ, mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng cho Chi ủy và Chi bộ, nâng cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị, có sự phân công khoa học, hợp lý nhằm tăng cường sức chiến đấu của Chi bộ, khắc phục những khó khăn, lãnh đạo đơn vị thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Cấp ủy Chi bộ cần chú trọng hơn nữa vào việc đóng góp ý kiến, đề xuất các kiến nghị với Đảng ủy cơ quan nhằm giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, nhất là trong công tác kiện toàn tổ chức, công tác cán bộ để bảo đảm triển khai kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Công tác lãnh đạo đoàn thể, nắm bắt tâm tư tình cảm và chăm lo đời sống cho công chức, người lao động trong bối cảnh hiện nay cần được cấp ủy, Chi bộ và lãnh đạo các đơn vị đặc biệt quan tâm.

Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là bầu cử Chi ủy khóa mới, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội mong muốn các đảng viên trong Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế phát huy trách nhiệm, công tâm, khách quan, đoàn kết và tập trung trí tuệ để bầu ra các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và tâm huyết tham gia Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Cục trưởng Cục Quản trị I Phạm Đức Thảo tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022-2025.

Với quyết tâm chính trị cao của các đại biểu dự Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đức Thảo tin tưởng Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Chi bộ đã đề ra.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Đỗ Hoàng Việt – Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Hợp tác Quốc tế được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; đồng chí Đào Duy Trung được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Ngọc là Chi ủy viên. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Lễ tân và Hợp tác Quốc tế nhiệm kỳ 2022-2025./.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Đại hội:

Các đại biểu dự Đại hội làm lễ Chào cờ.

Đại biểu dự Đại hội Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022 – 2025 biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Bí thư Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế Đỗ Hoàng Việt báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đảng viên Chi bộ phát biểu tham luận, góp ý báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Cục trưởng Cục Quản trị I Phạm Đức Thảo phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế Đỗ Hoàng Việt bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đảng viên Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Ban kiểm phiếu Đại hội tiến hành kiểm phiếu bầu.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Cục trưởng Cục Quản trị I Phạm Đức Thảo tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022-2025.

Đảng viên Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trọng Quỳnh - Minh Hùng